E-begunstiging strafbaar?

: Een onderzoek naar de strafbaarheid van heling van digitale gegevens

  • Marco Meijers

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Degene die inbreekt in andermans computersysteem maakt zich volgens art. 138ab Sr schuldig aan computervredebreuk. Maar hoe zit het met degene die de computergegevens die op een dergelijke illegale wijze zijn verkregen vervolgens verhandelt, weggeeft of publiceert? Een dergelijke vraag deed zich onder andere voor toen er privébeelden van een voormalige tv-presentatrice op diverse websites verschenen. De beelden waren door een buurman zonder toestemming van haar computer gekopieerd. De buurman was strafbaar maar of de derden die de beelden publiceerden dat ook waren, bleek minder evident. Vanuit de samenleving is er duidelijk een roep om ook de ‘helers’ van dergelijke gegevens te kunnen bestraffen. Dat blijkt onder meer uit kamervragen die naar aanleiding van dit incident aan de minister van Justitie zijn gesteld. In de zomer van 2010 heeft de minister het conceptwetsvoorstel ‘Versterking bestrijding computercriminaliteit’ in consultatie gebracht, dat onder meer voorziet in de strafbaarstelling van heling van digitale gegevens. Het onderzoek waar in deze scriptie verslag van wordt gedaan, valt in twee delen uiteen. In de eerste plaats is onderzocht in hoeverre heling van digitale gegevens onder het huidige recht kan worden bestraft. Vervolgens is beschreven of de eventuele gebreken daarin worden ondervangen door het conceptwetsvoorstel.
Date of Award1 Nov 2012
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorWilma Dreissen (Supervisor) & Mandy de Bruijn (Examinator)

Cite this

E-begunstiging strafbaar?: Een onderzoek naar de strafbaarheid van heling van digitale gegevens
Meijers, M. (Author). 1 Nov 2012

Student thesis: Master's Thesis