EA -adoptie in KMO-omgevingen
: Een verkennend onderzoek naar de weerstanden bij dit proces

  • J Bolsens

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Digitalisering is de laatste jaren onvermijdelijk geworden in onze maatschappij en het heeft de manier waarop organisaties omgaan met consumenten veranderd. De implementatie van nieuwe digitale technologieën speelt daarbij een belangrijke rol. Een belangrijk aspect is dat deze veranderingen op een efficiënte en effectieve manier worden aangepakt. Deze nieuwe technologie begint ook door te sijpelen naar de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). De visie op deze digitalisering is binnen dit type van organisaties sterk afhankelijk van de zaakvoerder. Enterprise Architectuur (EA) kan de zaakvoerder en zijn organisatie helpen om een langetermijnvisie te vormen om toekomstige digitale transformaties beter het hoofd te bieden.
De implementatie van EA kan echter ook weerstanden oproepen bij de organisaties. Door middel van het REAP model van Syynimaa (2015) kunnen deze weerstanden in kaart gebracht worden om zo de adoptie van EA bij KMO-omgevingen te ondersteunen.
Dit onderzoek toont aan dat een aantal factoren het adoptieproces vermoeilijken. De zaakvoerder beïnvloedt het adoptieproces doordat hij een centrale rol speelt in KMO’s. Vaak ontbreekt in KMO’s de kennis en de vaardigheden rond EA die nodig zijn voor een succesvolle implementatie. Wanneer de zaakvoerder niet zorgt voor een goede afstemming tussen de bedrijfs- en IT strategie kan dit voor extra weerstand zorgen in het proces.
Date of Award31 Mar 2023
Original languageDutch
SupervisorKarel Lemmen (Supervisor) & Pien Walraven (Examiner)

Keywords

  • Enterprise Architectuur
  • KMO-omgevingen
  • REAP model

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'