EA-instrumenten die besluitvorming over IT Outsourcing effectief ondersteunen
: Een casestudy bij een stichting voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs

  • L. (Luuk) Kuijpers

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Groeiende complexiteit en een gebrek aan expertise dwingt organisaties mogelijk tot (gedeeltelijke) IT Outsourcing. De afstemming tussen business en IT komt daardoor onder druk te staan. In deze masterscriptie wordt onderzocht welke rol Enterprise Architectuur (EA) kan spelen bij het ondersteunen van besluitvorming over IT Outsourcing. Middels een evaluatieve casestudy en interviews wordt in kaart gebracht welke EA-instrumenten een primair- of voortgezet onderwijsorganisatie effectief kunnen ondersteunen bij besluitvorming over IT Outsourcing. Dit onderzoek onderschrijft het nut dat EA-artefacten en -Insights hebben bij het ondersteunen van besluitvorming over IT Outsourcing. In deze casus worden artefacten en Insights gebruikt om (1) besluitvormers te kunnen voorzien in relevante, tijdige en hoogwaardige informatie en advies over zowel huidige als toekomstige bedrijfssystemen; (2) inzicht en overzicht te bieden om strategie te vertalen naar uitvoer en (3) het definiƫren van de behoefte die middels IT Outsourcing moet worden ingevuld.
Date of Award7 Aug 2020
Original languageDutch
SupervisorLianne Cuijpers (Examiner) & Harry Martin (Supervisor)

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'