EA-routines en de ondersteuning van digitale transformatie
: Verkennend onderzoek in het domein van ingenieursbureaus

Translated title of the thesis: EA routines and their support of digital transformation: An explorative study in engineering firms
  • N Visschedijk

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De gevolgen van digitale transformatie voor het businessmodel van ingenieursbureaus zijn groot. Ingenieursbureaus moeten om te overleven zichzelf omvormen tot wendbare organisaties die kunnen opereren in de digitale wereld. Enterprise Architecture (EA) kan worden gebruikt als een raamwerk om
te begrijpen waar de organisatie zich momenteel bevindt en wat het moet doen om te transformeren naar een digitale organisatie. EA kan een bijdrage leveren aan deze transformatie door het ondersteunen van de voor de digitale transformatie noodzakelijke dynamische capabilities.
Dynamische capabilities zorgen ervoor dat kansen en bedreigingen kunnen worden gedetecteerd, het bedrijfsmodel wordt gemobiliseerd en de beschikbare middelen worden getransformeerd. Met EA routines kan EA ondersteunen bij het opbouwen van dynamische capabilities. Dit onderzoek heeft als onderzoeksvraag: “Hoe ondersteunen EA-routines de digitale transformatie binnen het domein van ingenieursbureaus?” Dit wordt gedaan door te onderzoeken of er artefacten in de caseorganisatie aanwezig zijn die laten zien dat er EA-routines in gebruik zijn.
Dit verkennend onderzoek geeft een inkijk bij een ingenieursbureau dat zich realiseert dat de digitale transformatie vastloopt doordat er onvoldoende strategische sturing wordt gegeven aan de digitale transformatie. EA-routines die dynamische capabilities kunnen ondersteunen zijn niet aanwezig.
Date of Award26 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorKarel Lemmen (Supervisor) & Pien Walraven (Examiner)

Keywords

  • Dynamische capabilities
  • EA-routines
  • Digitale Transformatie

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'