echnologieën ter ondersteuning van een verkoopteam in tijd van sociale afstand
: Een beschrijvend onderzoek naar hoe technologieën in een tijd van sociale afstand een verkoopteam in een organisatie kunnen ondersteunen.

Translated title of the thesis: Technologies supporting the sales team in time of social distancing
  • R. Lagro

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De corona-crisis heeft bij veel organisaties geleid tot het wegvallen van de omzet en tot organisatorische veranderingen. Veel economische activiteiten zijn aangepast, bijvoorbeeld op het gebied van contact en sociale afstand. Dit heeft impact op een verkoopteam van een organisatie binnen het MKB. Om het werk als verkoopmedewerker goed uit te voeren is het belangrijk om de klantrelatie te behouden. De vier variabelen van een verkoopteam zijn de taak-, persoon-, structuur- en technologievariabele. Dit onderzoek kijkt hoe technologieën vanuit de technologievariabele, invloed hebben gehad op de werkzaamheden van de verkoopmedewerkers in de drie andere variabelen. De technologievariabele is onderverdeeld in de subgroepen: Apparaten, hulpmiddelen, hardware en software. Beschreven is hoe deze technologieën uit de subgroepen (apparaten, hulpmiddelen, hardware en software) in een periode van afstand zijn ervaren door de verkoopmedewerkers.
De adviezen die uit dit empirisch onderzoek afgeleid kunnen worden zijn: het inzetten van een gebruiksvriendelijk videocommunicatie platform ter bevordering van de communicatie intern en extern, het gebruik van de BI-tool en rapportages voor actuele inzichten en overzichten om de klantrelaties te managen, het inzetten van gebruiksvriendelijke softwareprogramma’s die goed integreren en het nabootsen van een kantooromgeving thuis om activiteiten goed uit te kunnen blijven voeren.
Vervolgens is door de klanten beschreven hoe de gewenste situatie binnen de variabelen van een verkoopmedewerker is, welke is onderverdeeld onder de taak-, persoon-, structuur- en technologievariabele. In een gap-analyse tussen de IT-ondersteuning en de gewenste situatie is onderzocht dat een hogere focus op technologieën die ondersteunen in ‘kennis en vaardigheden’ wordt geadviseerd om in te investeren. Daarnaast zijn de adviezen die vanuit dit empirisch onderzoek afgeleid kunnen worden: continue verbetering van de informatievoorziening en ontwikkeling in informatievaardigheden van de verkoopmedewerkers.
Date of Award4 Jun 2021
Original languageDutch
SupervisorLianne Cuijpers (Examiner) & Harry Martin (Co-assessor)

Keywords

  • Corona-crisis
  • sociale afstand
  • digitale transformatie
  • technologieën
  • organisatorische verandering
  • IT-ondersteuning
  • informatievoorziening

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'