Educatieve Audio Podcasts in het Onderwijs:
: Een Rapid Review van Gerandomiseerde Gecontroleerde Studies

Translated title of the thesis: Educational Audio Podcasts in Education: : A Rapid Review of Randomized Controlled Studies
  • Barbara Defreyne

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Achtergrond: Educatieve audiopodcast (EAP) wordt onder meer door de Britse Open Universiteit als één van de innovatieve middelen aangemerkt die grote invloed kunnen hebben in het onderwijs, omwille van de vele voordelen die EAP met zich meebrengt (Kukulska-Hulme et al., 2023). Toch worden in het Vlaamse volwassenenonderwijs EAPs beperkt ingezet door het ontbreken van concrete ontwerprichtlijnen. Een eerdere review van Hew (2009) naar het inzetten van EAPs leverde alvast positieve effecten op op de leerprestaties.
Objectief: Het doel van deze kwalitatieve rapid review is meer inzicht te krijgen in het effect van het soort EAP en het soort leerdoel op de leerprestaties via een verkenning van de literatuur na de review van Hew (2009).
Review methode: Zoekopdrachten werden uitgevoerd in zeven online wetenschappelijke databases (ERIC, PsycINFO, Academic Premier, CINAHL, Medline, Web of Science Core Collection en ScienceDirect). Mogelijk interessante artikelen werden gescreend op basis van strenge inclusie- en exclusiecriteria. Data-extractie werd uitgevoerd middels open, axiale, en selectieve codering om systematisch thema’s op te bouwen (Creswell & Guetterman, 2021).
Resultaten: In totaal werden acht studies weerhouden na het doorlopen van de zoekstrategie. Vier thema’s werden geïdentificeerd: (a) educatief gebruik van een EAP, (b) EAP in het curriculum, (c) na te streven leerdoelen en (d) leerprestaties.
Conclusie: Er zijn aanwijzingen die EAPs suggereren als effectief leermiddel tot verbeterde leerprestaties. Het educatieve gebruik van EAP, wanneer goed ontworpen en aangepast aan specifieke leerdoelen, kan leiden tot verhoogde leerprestaties van studenten. Het integreren van EAP in het curriculum blijkt een veelbelovende aanpak te zijn, zowel als vervangend leermiddel dat lagere orde denkvaardigheden nastreeft als aanvullend leermiddel dat hogere orde denkvaardigheden nastreeft.
Date of Award21 Dec 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorKevin Ackermans (Supervisor)

Keywords

  • rapid review
  • educatieve audio podcast
  • leerdoelen
  • leeropbrengsten
  • online leren

Cite this

'