Een Affordance perspectief op Enterprise Social Media tijdens telewerken in de Covid-19 pandemie

Translated title of the thesis: An affordance perspective on Enterprise Social Media while teleworking during the Covid-19 pandemic
  • C. Grünbauer

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Deze scriptie behandelt hoe en waarom Enterprise Social Media (ESM) verschillende typen werkzaamheden van kenniswerkers tijdens telewerken ondersteunen en/of belemmeren. Aangezien telewerken sinds de COVID-19 pandemie steeds actueler wordt, ICT nodig is om telewerken mogelijk te maken en Enterprise Social Media een veelgebruikte technologie is die werken op afstand mogelijk maakt, is het van belang beter te begrijpen hoe en waarom ESM verschillende werkzaamheden faciliteert en/of belemmert. De informatie is verkregen middels een kwalitatief verklarend onderzoek vanuit een interpretatieve, holistische benadering. Door middel van een casestudy bij een kennisintensieve organisatie, is het gebruik van ESM op diepgaande wijze in de telewerkcontext onderzocht. In de analyse zijn de werkzaamheden van een kenniswerker onderverdeeld in 3 typen: werkzaamheden die concentratie vereisen, werkzaamheden waar wordt samengewerkt en werkzaamheden waarbij informatie wordt gedeeld. Ieder type werkzaamheid kent zijn eigen mogelijkheden en belemmeringen bij het gebruik van ESM. Dit onderzoek geeft een aanvulling op eerder onderzoek naar de paradoxale bevindingen omtrent telewerken. De resultaten bieden organisaties inzicht in hoe ESM op een efficiënte wijze kan worden ingezet tijdens het werken op afstand.
Date of Award2 Feb 2022
Original languageDutch
SupervisorMontse Prats López (Examiner) & Tim Huygh (Co-assessor)

Keywords

  • Enterprise Social Media (ESM)
  • Telework
  • Affordances
  • Knowledge work

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'