Een analyse van de kwaliteit binnen de IT-sourcing relatie van een Nederlands ziekenhuis door ArchiMate waardepatronen

  • P. (Paul) Roij de

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Bij het inkopen van IT-diensten is de kwaliteit van de dienstverlening moeilijk te meten, aangezien het begrip kwaliteit vaak overladen is en meerdere betekenissen heeft. De ArchiMate VPL is ontworpen om dit te verhelpen door waardepercepties op een ontologisch gefundeerde wijze te visualiseren en
analyseren.
Aangezien deze modelleertaal nog weinig toepassingen in de praktijk kent, is het gebruikt in een onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van een IT-leverancier aan een Nederlands ziekenhuis. Gebaseerd op de Design Science Research Methodology doorloopt de ArchiMate VPL een repeterende cyclus van ontwerp en vervolgens verdieping en verfijning middels een casestudy in een
praktische context.
Een literatuuronderzoek naar relevante kwaliteitsaspecten levert de knowledge base voor dit onderzoek, waarvan de resultaten worden gebruikt bij de afnemer om haar waardepercepties inzake de IT-dienstverlening met behulp van de ArchiMate VPL te visualiseren en analyseren. Zowel het ziekenhuis als de leverancier hebben de bruikbaarheid van de ArchiMate VPL beoordeeld.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat (1) de waardepatronen van de ArchiMate VPL een goede visualisatie van de waardepercepties van de afnemer bieden en (2) ze ten dele voldoen aan de kwaliteitsindicatoren van de praktische context.
Een aanpassing van de ArchiMate VPL is om de waardepatronen uit te breiden en aan te scherpen, door de totstandkoming in de procesanalyse iteratief te laten plaatsvinden. Daarnaast is het toevoegen van een legenda, het combineren van de waardepatronen en duiden van de mate waarin objecten en ervaringen aan doelen bijdragen aan te bevelen.
Date of Award5 Apr 2020
Original languageDutch
SupervisorBen Roelens (Examiner) & Lianne Cuijpers (Co-assessor)

Keywords

  • Enterprise Architecture
  • IT-sourcing relatie
  • Kwaliteit
  • Waardeperceptie
  • ArchiMate
  • Value pattern language

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'