Een analyse van de waardepercepties binnen een IT-sourcing relatie in de openbare sector met Archimate waardepatronen

Translated title of the thesis: An analysis of the value perceptions within an IT sourcing relationship in the public sector with Archimate value patterns
  • P. Stegmann

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

• Dit onderzoek richt zich in eerste instantie op de gecreëerde waarde binnen de sourcing relatie. Het begrip waarde wordt gekoppeld aan percepties binnen een keten van bedrijfsprocessen. Het vehikel van koppeling is in dit onderzoek de visuele patroontaal Archimate VPL. De waarde wordt in kaart gebracht middels Archimate, waarbij waarde percepties worden gevisualiseerd middels de Archimate VPL. Diverse auteurs dragen determinanten aan die bepalend zijn om waardeperceptie te herkennen. Deze zijn tot stand gekomen door met vragenlijsten te werken. Daaruit werden uiteindelijk de determinanten bepaald. De vragenlijsten die in de onderzoeken van de auteurs zijn gebruikt kunnen wij als vergelijkingsbasis gebruiken om de Archimate VPL, in onze case-study, te evalueren. Van een daaruit geselecteerde auteur (Koh, Ang et al. 2004,
p. 181) worden de uit haar onderzoek gevalideerde vragenlijsten gebruikt. De uiteindelijke doelstelling van de onderzoeker is een oordeel te geven over de visualisatietaal op basis van de bevindingen uit dit onderzoek en eventueel tot aanbeveling te komen die deze taal kan verbeteren. Het onderzoek vond plaats in een real-life setting van een casestudy. Uit de bevindingen bleek dat de leverancier die de gevisualiseerde waardepercepties voorgelegd kreeg daar terdege het praktisch / commercieel inzetbare nut van inzag. Echter, de leverancier gaf ook aan dat de visualisatie patronen niet eenvoudig en niet direct te begrijpen waren. Het moment van toepasbaarheid van de VPL en analyse van de gebruikte patroon uit de VPL leidde tot aanbevelingen en verder onderzoek ter verbetering van de @Archimate VPL.
Date of Award26 Jan 2021
Original languageDutch
SupervisorBen Roelens (Examiner) & Lianne Cuijpers (Co-assessor)

Keywords

  • Archimate VPL
  • Case study
  • IT HRM Outsourcing

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'