Een analyse van de waardepercepties binnen een IT-sourcing relatie: een evaluatieve studie van ArchiMate VPL

Translated title of the thesis: An analysis of value perceptions within an IT-sourcing relationship: an evaluative study of ArchiMate VPL
  • J.M. Lo-Asioe

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan het modelleren van waardeperceptie binnen de Enterprise Architecture aangezien waarde aan de basis staat van elke klant-leverancier relatie. Gezien deze groeiende behoefte is er een Value Pattern Language (VPL) ontwikkeld binnen de ArchiMate standaard. Om de praktische toepasbaarheid van ArchiMate VPL te evalueren is het toegepast in een praktische context. Dit is gedaan aan de hand van een case study waarbij is gekeken naar de sourcing relatie tussen een financiële instelling en haar belangrijkste IT-leverancier. Door middel van een SERVQUAL-vragenlijst is de gap tussen de ‘verwachtingen’ en ‘perceptie’ van afnemende partij m.b.t. ‘Relationship Dynamics’ en ‘Suplier Firm capabilities’ aangetoond. Vervolgens zijn ArchiMate VPL patronen geïnstantieerd n.a.v. diepgaande interviews met de afnemende partij. Dit is gedemonstreerd aan de leverancier waarna deze ArchiMate VPL heeft geëvalueerd door middel van een vragenlijst. Dit onderzoek toont aan dat ArchiMate VPL bruikbaar is voor identificatie van verbeteringsmogelijkheden door het in kaart brengen van waardepercepties binnen een IT-sourcing relatie. Naar aanleiding van het onderzoek zijn er geen fundamentele aanpassingen te benoemen voor ArchiMate VPL. Wel is gebleken dat bij het gebruik van ArchiMate VPL, het bepalen van het juiste abstractieniveau belangrijk is voor de relevantie van de modellen.
Date of Award15 Aug 2021
Original languageDutch
SupervisorBen Roelens (Examiner) & Lianne Cuijpers (Co-assessor)

Keywords

  • Information Technology Outsourcing
  • ArchiMate VPL
  • Value Pattern Language
  • Enterprise Architecture
  • Waardeperceptie

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'