Een analyse van waardepercepties binnen een sourcingrelatie door ArchiMate waardepatronen
: Analysis of value perceptionsin a sourcing relationship with ArchiMate value patterns

  • E. (Ellen) van Westen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Binnen het bedrijfsleven is (out)sourcing steeds belangrijker. Om de sourcingrelaties te kunnen verbeteren is het van belang om deze in beeld te brengen. De Archimate Value Pattern Langue maakt het mogelijk om waardepercepties binnen de enterprise architectuur in kaart te brengen. ArchiMate VPL is al sterk theoretisch onderbouwd, maar er ontbreekt nog een praktische evalutatie. In dit onderzoek is daarom, door middel van een single case study, nagegaan of de gecreƫerde waarde binnen een bestaande sourcingrelatie tussen een telecomprovider en een afnemer geanalyseerd kan worden door middel van ArchiMate VPL.
Voor ArchiMate VPL heeft er nog geen demonstratie en evaluatie plaatsgevonden, dat is wel nodig om de Design Science Research methodologie te vervolledigen. Daarom zijn er voor deze casus samen met de afnemer ArchiMate VPL patronen opgesteld, die naderhand geƫvalueerd zijn door de leverancier. Dankzij enige afwijkingen van de richtlijnen van ArchiMate VPL om de patronen duidelijk en overzichtelijk te houden kan er geconcludeerd worden dat zowel de demonstratie als evaluatie geslaagd zijn. Het opstellen en het uitleggen van de patronen dient wel te gebeuren door een persoon die zich verdiept heeft in de materie. Vervolgonderzoek volgens de aangepaste methodologie kan bijdragen aan het verder ontwikkelen van de ArchiMate VPL.
Date of AwardJul 2020
Original languageDutch
SupervisorBen Roelens (Examiner) & Lianne Cuijpers (Co-assessor)

Keywords

  • ArchiMate
  • ArchiMate VPL
  • Enterprise Architecture
  • Design Science Research
  • Waardecreatie
  • Waardepercepties

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'