Een complexity-awareness-checklist voor ERP-implementaties

 • W. (Willem) Wierenga

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Door managers wordt de complexiteit van ERP-implementaties onderschat waardoor de verwachte voordelen van deze kostbare en risicovolle IT-projecten sporadisch worden gerealiseerd. Dit onderzoek heeft als doel het ontwikkelen en evalueren van een complexity-awareness-checklist en wil zo bijdragen aan een verhoging van het complexiteitsbewustzijn bij stakeholders van
  ERP-implementaties en daarmee een bijdrage leveren aan het succes van de implementatie.
  Dit ontwerpgericht onderzoek is een casestudie waarbij de weloverwogen ontwerpstrategie is gevolgd.
  De resultaten van dit onderzoek bevestigen conclusies uit voorgaande onderzoeken dat bewustzijn voor complexiteit van ERP-implementaties kan worden vergroot door het gebruik van de, op basis van het complexiteitsmodel voor ERP-implementaties, ontwikkelde complexity-awareness-checklist.
  De uit eerdere onderzoeken gestelde eisen aan de checklist zijn hierbij gevolgd en waar nodig aangescherpt. De uitkomst van dit onderzoek bevestigd de aangescherpte eisen waaronder: passend bij de doelgroep, beperkte omvang in aantal vragen en invultijd en voorzien van een duidelijke uitleg met bijbehorende voorbeelden.
  Date of Award15 Jun 2019
  Original languageDutch
  SupervisorGuy Janssens (Examiner) & Rob Kusters (Co-assessor)

  Keywords

  • realisatie
  • checklist
  • ERP
  • implementatie
  • complexiteit
  • bewustzijn

  Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

  Cite this

  '