Een dashboard voor ITPP

  • G. van Walderveen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het is van belang de kwaliteit van een ITPP constant te kunnen meten omdat een kwalitatief slecht ITPP kan leiden tot hoge kosten en uitvoeren van activiteiten die niet of weinig bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.
In eerder onderzoek zijn beoordelingscriteria om een ITPP te meten benoemd.

In dit onderzoek zijn bij deze criteria aspecten gezocht om ze meetbaar te maken en er is onderzoek gedaan naar de ontwerpeisen aan een dashboard. Daarmee is er vervolgens een dashboard opgesteld.

Het ontworpen dashboard is met een single casestudy gevalideerd in de praktijk. Het dashboard is in de caseorganisatie daadwerkelijk in de praktijk gebruikt door het te laten invullen, het gezamenlijk bespreken van de ingevulde resultaten en individuele interviews met de deelnemers aan de casestudy. Het is gebleken dat het dashboard in de huidige vorm bruikbaar is in de praktijk maar er ook verbeteringen mogelijk zijn voor wat betreft begrijpelijkheid, bruikbaarheid en hanteerbaarheid.
Date of Award7 Jan 2022
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Ruud Wissenburg (External assessor)

Keywords

  • ITPP
  • - Projectportfolio
  • - Dashboard
  • - Ontwerpeisen

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'