(een) Doodzonde (!)
: Een onderzoek naar de regelgeving in de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal in het licht van het toestemmingsvereiste en het zelfbeschikkingsrecht

Translated title of the thesis: (a) Shame (i) A research to the Wet zeggenschap lichaamsmateriaal in relation to the (informed) consent and the right of self-determination
  • C.R. Veldkamp

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Deze scriptie bevat een onderzoek naar de regelgeving in de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal in het licht van het toestemmingsvereiste en het zelfbeschikkingsrecht.
Worden deze grondrechten nog voldoende gewaarborgd wanneer lichaamsmateriaal door innovatieve ontwikkelingen en de wetenschappelijke medische vooruitgang steeds essentiëler wordt? Deze grondrechten treden steeds meer naar voren in de discussie over handelingen met lichaamsmateriaal. Uit deze grondrechten vloeit voornamelijk de geïnformeerde toestemming voort waaraan in beginsel moet worden voldaan wanneer handelingen met lichaamsmateriaal worden verricht. In de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal kan van de (geïnformeerde) toestemming bij het merendeel van de handelingen met lichaamsmateriaal worden afgeweken.
Het lichaam is geen object, maar een subject en een drager van rechten en lichten. Onderzoek met lichaamsmateriaal is voor de volksgezondheid van groot belang, maar de (individuele) grondrechten worden daardoor steeds meer aan de kant geschoven. De conclusie van dit onderzoek is dat de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal niet volledig in overeenstemming is met genoemde grondrechten. De wetgever mag deze grondrechten inperken op grond van artikel 8 lid 2 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, maar hiervoor dient in het belang van de rechtszekerheid wel een wettelijke basis in de wet te worden neergelegd.
Date of Award3 May 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • Informed consent
  • Toestemmingsvereiste
  • Zelfbeschikkingsrecht
  • Lichaamsmateriaal
  • Grondrechten
  • Artikel 8 lid 2 EVRM

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'