Een Enterprise Architectuur volwassenheidsmodel voor overheidsorganisaties

Translated title of the thesis: An Enterprise Architecture Maturity Model for Government Organizations
  • P (Peter) Giskes

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De steeds verdergaande digitalisering van de samenleving en de rol van de Rijksoverheid daarin vraagt om goede sturing op de ontwikkeling van de digitale voorzieningen van de overheid. Dit betreft digitale voorzieningen voor de Rijksoverheid zelf in de vorm van shared services voor alle ministeries, maar ook digitale voorzieningen voor de diensten die de Rijksoverheid aan burgers, bedrijven en andere overheden biedt. Er is grote aandacht vanuit zowel Rijksoverheidsorganisaties, de samenleving als de politiek voor de vraag of digitaliseringsprojecten wel op de meest efficiƫnte en effectieve manier uitgevoerd worden. De vraag of digitaliseringsprojecten resultaten opleveren die optimaal aansluiten op andere digitale voorzieningen voor de overheid is minstens van even groot belang.
Het vakgebied Enterprise Architectuur richt zich op het inzicht krijgen en behouden op de organisatiedoelen, bedrijfsprocessen en informatiesystemen inclusief de relaties met processen en systemen in eigen en andere organisaties. Een goed functionerende Enterprise Architectuurfunctie is voor organisaties daarom van groot belang. Veel organisaties in de Rijksoverheid zijn groot en complex, waardoor het een uitdaging is om de Enterprise Architectuurfunctie goed te ontwikkelen. Een instrument dat helpt inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling en verbetermogelijkheden van de Enterprise Architectuurfunctie kan deze organisaties hierin helpen. Volwassenheidsmodellen zijn hiervoor een veelgebruikt instrument.
In dit onderzoek is het gebruik van een volwassenheidsmodel voor Enterprise Architectuur onderzocht dat gebaseerd is op de Architecture Development Method Cyclus uit het binnen de Rijksoverheid veel gebruikte TOGAF framework. Door middel van een drietal case-studies is aangetoond dat dit volwassenheidsmodel herkenbaar, hanteerbaar en bruikbaar is. Het gebruik van het onderzochte volwassenheidsmodel kan een bijdrage leveren aan de vergroting van de volwassenheid van de Enterprise Architectuurfunctie van Rijksoverheidsorganisaties.
Date of Award20 Nov 2020
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Karel Lemmen (Supervisor)

Keywords

  • Enterprise Architectuur
  • Volwassenheidsmodel
  • Rijksoverheid
  • TOGAF
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'