Een ethisch raamwerk voor AI in het inclusief basisonderwijs.

Translated title of the thesis: An ethical framework for AI in inclusive primary education.
  • Anja Garcet

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Onze maatschappij en het onderwijsveld zijn onderhevig aan grote en snelle veranderingen op gebied van digitalisering. De invloed en toepassingen van artificiële intelligentie in het onderwijs, de wetgeving en de ethische dilemma’s die hieruit voortkomen, leiden tot maatschappelijke discussies. Ethische belemmeringen en bedenkingen bij deze technologieën bevestigen de nood aan een ethisch raamwerk voor AI- toepassingen in het onderwijs. In het bijzonder onderzoekt men met deze systematische literatuurstudie hoe AI tegemoet komt aan de onderwijsnoden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leerkrachten in het basisonderwijs. Het onderwijsveld evolueert naar inclusieve leeromgevingen waar de uitdagingen om kwalitatief onderwijs te realiseren groot zijn.
Naast de voordelen die AI in het onderwijs kan bieden voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zijn er ook mogelijke schadelijke gevolgen voor deze leerlingen. Men zoekt met deze literatuurstudie naar ethische principes en inclusieve waarden bij AIEd (Artificial Intelligence in Education), om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften maximaal te ondersteunen en te beschermen. De gevonden principes worden in een raamwerk omgezet in ‘inclusieve richtlijnen’ voor AI in het basisonderwijs.
Date of Award14 Apr 2023
Original languageDutch
SupervisorCorrie Urlings (Supervisor)

Keywords

  • artificiële intelligentie
  • inclusief onderwijs
  • ethisch raamwerk

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'