Een fusie ondersteund met ArchiMate views
: Een onderzoek naar de toepassing van ArchiMate tijdens een fusietraject bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

 • Saskia Habraken

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  A fusion of organizations changes daily work of employees and user experience. This report examines possibilities for visualization of the consequence of a merger in the ArchiMate Enterprise Modelling language. As an instrument for visualization the Gap-of-Changes view has been chosen.
  This view makes it possible to show stakeholders at a glance the changes that occur after a major change in business processes, application landscape or the technical infrastructure on business objects. This contrast with the more traditional as-is and to-be views of which at least two or more must be made to represent the differences.
  The research problem is investigated with a case study: the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority. This inspection service was created in 2012 from a merger between the General Inspection Service (AID), the Plant Protection Service (PD) and the Food and Consumer Product Safety Authority (VWA). The business processes have changed drastically in this organization. The ArchiMate as-is, to-be and Gap-of-Changes views of processes were created based
  on documentation.
  During an open workshop, users were interviewed to find out what needs they have recognized regarding views in a merger process. Eight participants have responded to give the insight into the visualised changes that are the result of the merger. It was found that the use of colour and the grouping relationship makes it possible to show changes that are in the as-is and to-be
  views not immediately visible.
  In addition, an example of a workshop where the modelled Gap-of-Changes views can be shown to different user groups, is given.

  In dit rapport wordt onderzocht op welke manier een organisatie na de afronding van een fusietraject, de wijzigingen in de bedrijfsprocessen die het gevolg zijn van de fusie, kan tonen aan gebruikers voor wie het dagelijks werk veranderd is.
  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Gap-of-Changes view van de modelleertaal ArchiMate, deze aanvulling maakt het mogelijk om stakeholders in een oogopslag de veranderingen te tonen die optreden na een grote wijziging in bedrijfsprocessen, applicatielandschap of de technische infrastructuur op business objecten. Dit in tegenstelling tot de meer traditionele as-is en
  to-be views waarvan er minimaal twee of meer moeten worden gemaakt om de verschillen weer te geven.
  Als onderzoekscasus is gekozen voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, een inspectiedienst die in 2012 is ontstaan uit een fusie van de Algemene Inspectiedienst (AID), de Plantenziektenkundigedienst (PD) en de Voedsel en Warenautoriteit (VWA). Bij deze organisatie zijn de bedrijfsprocessen ingrijpend veranderd.
  Tijdens een elicitatiesessie is gesproken met gebruikers om te achterhalen welke behoeften zij hebben ten aanzien van views bij een fusietraject. Deze opbrengst is verwerkt in negen experimentele views die inzicht bieden in de wijzigingen die het gevolg zijn van de fusie.
  Geconstateerd is dat het gebruik van kleur en de groeperingrelatie het mogelijk maakt om wijzigingen te tonen die in afzonderlijke as-is en to-be views niet direct zichtbaar zijn.
  Daarnaast is een voorbeeld uitgewerkt van een workshop waarbij de gemodelleerde Gap-ofChanges views aan verschillende gebruikersgroepen getoond kan worden.
  Date of Award31 Jul 2018
  Original languageDutch
  SupervisorElla Roubtsova (Examiner) & Stef Joosten (Co-assessor)

  Keywords

  • business layer
  • ArchiMate
  • Gap-of-Changes
  • merger
  • business users
  • businesslaag
  • fusie
  • business gebruikers

  Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

  Cite this

  '