Een Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector

Translated title of the thesis: A green IT maturity model for the insurance industry
  • B. Verweij

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Op basis van literatuuronderzoek is een Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector ontwikkeld. Dit volwassenheidsmodel bestaat uit vier domeinen: Groene IT in de organisatie, Vergroenen van IT, Vergroenen van algemene bedrijfsprocessen door IT en Vergroenen van sectorspecifieke primaire processen door IT. De basis voor het model bestaat uit het SURF Green ICT Maturity Model van Hankel en het Green ICT Readiness framework van Molla et al. Er is een case study uitgevoerd bij een verzekeraar. Hierbij is door middel van semigestructureerde interviews het model gevalideerd en is er inzicht verkregen in de bruikbaarheid van het model en de huidige stand van zaken van Groene IT. Het gevalideerde Groene IT volwassenheidsmodel kan door de verzekeraar worden in gezet om de huidige stand van zaken op het gebied van Groene IT te verbeteren. De bewustwording van Groene IT bij de verzekeraar kan worden verhoogd door onder andere scholing en voorlichting. Door het Groene IT beleid verder uit te werken en Groene IT onderdeel te maken van elke business case zal de bewustwording verhoogd worden. De resultaten geven verschillende aanbevelingen voor verder onderzoek om het Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector verder te verbeteren.
Date of Award18 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorMontse Prats López (Examiner) & Anda Counotte - Potman (Supervisor)

Keywords

  • Groene IT
  • Green IT
  • Green IS
  • volwassenheidsmodel
  • maturity model
  • verzekeringssector
  • Insurance

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'