Een huis om in te wonen: Een mensenrechtelijk perspectief op de financialisering van de Nederlandse huizenmarkt

Translated title of the thesis: Understanding houses as homes: A human rights perspective on the financialization of the Dutch housing market
  • A.J. de Zeeuw

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het tekort aan sociale huurwoningen en de stijgende prijs van koopwoningen: volgens wetenschappelijke literatuur beiden gevolgen van de financialisering van de huizenmarkt. Bij financialisering veranderen de financiële markten de huizenmarkt, zodat huisvesting in toenemende mate verwordt tot investeringsobject. Onderzoek toont aan dat overheden dit proces beïnvloeden met fiscaal- en huisvestingsbeleid. Deze scriptie onderzoekt financialisering van de Nederlandse huizenmarkt vanuit juridisch perspectief. De onderzoeksvraag is: ‘In hoeverre is de Nederlandse overheid op basis van het recht op adequate huisvesting verplicht het financialiseringsproces op de Nederlandse huizenmarkt tegen te gaan?’ Hierbij wordt getoetst of deze – door de Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties vastgestelde – verplichting al bestaat in de nationale, Europese en internationale mensenrechtenkaders. Het onderzoek concludeert dat deze kaders op dit gebied (nog) tekort schieten door de beperkte ontwikkeling van het recht op huisvesting en de complexiteit van financialisering, en dat een dergelijke verplichting op basis van meer dan het recht op huisvesting alleen tot stand kan komen.
Date of Award30 Sept 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'