Een Kennisclip is Niet Effectief Voor de Slimme Student.
: Leeropbrengsten bij Kennisclips Versus Teksten en het Modererende Effect van voorkennis.

Translated title of the thesis: A Video is not Effective for the Smart Student.: Learning Outcomes from Videos Versus Texts and the Moderating Effect of Prior Knowledge .
  • Gerjanna De Jong - Lautenbach

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Universiteiten hebben behoefte aan kennis omtrent effectiviteit om online onderwijs in het huidige onderwijs te kunnen integreren. Of een tekst of kennisclip effectiever is, kan op basis van eerdere studies niet vastgesteld worden vanwege wisselende resultaten. Daarnaast laat literatuur zien dat (1) hetzelfde leermiddel verschillende effecten kan hebben op leeropbrengsten vanwege een verschil in voorkennis, (2) dit effect anders kan zijn voor retentieleeropbrengsten dan voor transferleeropbrengsten, (3) het pauzeren/terugspoelen van de kennisclip (self-pacing) leeropbrengsten kan beïnvloeden. In dit onderzoek zijn daarom al deze factoren onderzocht. Als belangrijkste uitkomst werd geen hoofdeffect van leermiddel, maar een interactie-effect tussen leermiddel en voorkennis verwacht op retentie- en transferleeropbrengsten. Om deze en andere hypothesen te toetsen is een between-subjects-design opgezet bestaande uit drie experimenten, waarvan er door lage respons twee zijn uitgevoerd. Experiment 1 bestond uit vier Nederlandse bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid, experiment 3 uit negen Vlaamse masterstudenten. Ieder experiment vond plaats in een online toetsomgeving. De studenten beantwoorden eerst drie retentievragen en drie transfervragen om voorkennis te toetsen, daarna bekeken zij een kennisclip of tekst (treatment) en tenslotte beantwoordden zij opnieuw deze vragen om retentieleeropbrengsten en transferleeropbrengsten te toetsen. Na het bekijken van de kennisclip werd aan studenten gevraagd of zij gebruik hadden gemaakt van de pauze- of terugspoelfunctie, om self-pacing te toetsen. Vanwege een te lage respons konden hypothesen niet geanalyseerd worden, daarom is een data-analyseplan opgesteld voor vervolgonderzoek.
Date of Award12 Dec 2021
Original languageDutch
SupervisorHalszka Jarodzka (Supervisor)

Keywords

  • leeropbrengsten
  • kennisclips
  • Voorkennis
  • teksten
  • cognitieve belasting

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'