Een kleurrijk gezelschap van verzamelaars: van gesprekspartner tot schenker
: De wisselwerking tussen de directeuren van het Van Abbemuseum en particuliere verzamelaars voor de collectie van het museum van 1936 tot 2018

Translated title of the thesis: A colourful society of collectors: from discussion partner to donor: The interaction between the directors of the Van Abbemuseum and private collectors for the museum collection during the period 1936-2018
 • J.A.P. Verheugt

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In dit onderzoek stond de vraagstelling In welk opzicht is de wisselwerking tussen de directeuren van het Van Abbemuseum en particuliere verzamelaars van betekenis voor de museumcollectie in de periode 1936-2018? centraal. Die onderlinge verhouding is uitgesplitst in immateriële en materiële functies en die zijn vervolgens ieder afzonderlijk in diverse rollen verbijzonderd. Zo werd uiteindelijk onderscheid gemaakt in vijf rollen, die van toezichthouder/adviseur, gesprekspartner (mentale ondersteuner, informant etc.), koper/verkoper, bruikleengever/-nemer en schenker/begunstigde. De vraagstelling is in de volgende onderzoeksvragen verder behandeld:
  • Hoe gaven de directeuren invulling aan het collectiebeleid?
  • In welk opzicht oefenden verzamelaars binnen de museumcommissies invloed uit op dat beleid?
  • Met welke verzamelaars en in welke rollen hadden de directeuren te maken?
  • Welke verzamelaars waren bereid bruiklenen af te staan en waarom? En hoe werd met bruiklenen omgegaan die directeuren niet goed vonden passen in hun beleid?
  • Welke verzamelaars waren bereid tot het doen van schenkingen en waarom? En hoe werd met schenkingen omgegaan die directeuren niet goed vonden passen in de collectie?
  Date of Award10 Sept 2019
  Original languageDutch
  SupervisorMieke Rijnders (Supervisor) & Paul van den Akker (Examiner)

  Keywords

  • art history
  • van abbemuseum

  Master's Degree

  • Master Kunst en Cultuurwetenschappen

  Cite this

  '