Een maatstaf voor het gebruik van transparantie tijdens samenwerkingsverbanden
: Door het toepassen van een te ontwikkelen model voor het meten van transparantie gedurende samenwerkingsverbanden tussen interne en externe partijen betrokken bij een Defensieorganisatie waarbinnen vertrouwelijkheid van informatie een rol speelt

 • N. (Niels) de Korte

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Wat is de invloed van transparantie op besluitvormingsprocessen binnen samenwerkingsverbanden en hoe is dit binnen een organisatie waar vertrouwelijkheid een grote rol speelt? Deze vraag is het startschot geweest voor een onderzoek naar de mogelijkheden tot het creëren van een model,
  waarmee een maatstaf gecreëerd kan worden ten behoeve van de bepaling van de mate van transparantie in een effectieve stakeholdersdialoog in een omgeving waarin vertrouwelijke informatie een rol speelt.
  Met behulp van de fuzzy set theorie is in een ontwerpgericht onderzoek een model gecreëerd wat in een praktijksituatie is getest. Gedurende het ontwerptraject is er een nauwe samenwerking geweest met een ontwikkelteam dat was samengesteld vanuit de onderzoeksorganisatie.
  De resultaten van het model laten enerzijds zien dat het mogelijk is een levensvatbaar meetmodel te creëren maar dat er anderzijds nog grote uitdagingen liggen op het gebied van vragen als hoe om te gaan met het proces rondom het maken van schattingen en hoe het model verfijnd kan worden.
  Deze en andere aandachtspunten zouden tijdens een volgende ontwerpcyclus van het model in een eventueel vervolgonderzoek geadresseerd moeten worden.
  Date of Award20 Aug 2019
  Original languageDutch
  SupervisorHarry Martin (Examiner) & Anda Counotte - Potman (Co-assessor)

  Keywords

  • schattingen
  • vertrouwelijke informatie
  • Transparantie,
  • besluitvormingsproces
  • fuzzy set theorie

  Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

  Cite this

  '