Een maturity model voor data analytics governance

  • N. Roggen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Data worden gezien als het nieuwe goud. Voor de publieke sector geldt dat de meeste taken datagedreven zijn en daarvoor worden op grote schaal data verzameld. Het gebruik van data analytics in de publieke heeft in tegenstelling tot commerciële bedrijven geen winstoogmerk. Wel kunnen de technieken worden ingezet om strategische doelstellingen te behalen, zoals verbeterde dienstverlening, efficiency van processen of beleid om daarmee het maatschappelijk belang te dienen. Om strategische meerwaarde uit de data analytics activiteiten te halen is het van belang dat een organisatie zowel datamanagement als analytics activiteiten en de data analytics governance goed heeft ingericht. Er is op dit moment in de literatuur nog geen instrument om de maturity van een overheidsorganisatie op het gebied van data analytics governance te meten. In dit onderzoek is voor een overheidsorganisatie een data analytics governance maturity ontwikkeld (DAGMM). Het model is ontwikkeld na literatuuronderzoek op basis van bestaande data analytics governance frameworks en maturity modellen uit de Enterprise Architectuur. Het maturity model is vervolgens in het empirische deel van het onderzoek bij één grote overheidsorganisatie op praktische toepasbaarheid gevalideerd door zes experts op het gebied van data. Hierbij is ook onderzocht of de maturity van data analytics governance een bijdrage levert aan de meerwaarde van data analytics.
Date of Award6 Apr 2022
Original languageDutch
SupervisorLaury Bollen (Examiner) & Frans Mofers (Supervisor)

Keywords

  • Data analytics
  • governance
  • maturity model
  • strategische waarde
  • Enterprise Architectuur

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'