Een maturity model voor de domeinen governance, riskmanagement en compliance als onderdeel van data governance

Translated title of the thesis: A maturity model for the governance, risk management and compliance domains as part of data governance
  • P. (Petra) Kroos-Kerpershoek

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De omvang van data neemt steeds meer toe binnen organisaties. Het is van belang dat data betrouwbaar, juist en volledig is om hiermee de kwaliteit van data te kunnen waarborgen. Data governance (DG) helpt de organisatie om de waarde van data te waarborgen en om de datakwaliteit te verbeteren en te onderhouden. Governance, riskmanagement en compliance (GRC) zijn belangrijk om de prestaties te verbeteren en de risico’s van binnen en buiten de organisatie te beheersen. In de literatuur is echter nog weinig onderzoek gedaan naar GRC-activiteiten in relatie tot DG. Dit onderzoek heeft als doel een meetinstrument te ontwikkelen om de organisatievolwassenheid in de praktijk bij een organisatie te kunnen meten. Na literatuuronderzoek is het Data Governance Governance Riskmanagement en Compliance Maturity Model (DGGRCMM) ontstaan. Dit model is met een empirisch onderzoek in de praktijk getoetst door middel van semigestructureerde interviews met vier experts die ruim 15 jaar werkervaring, kennis en expertise hebben op het gebied van GRC. Uit de resultaten bleek, dat het DGGRCMM een gevalideerd meetinstrument is om de organisatievolwassenheid van DG te kunnen beoordelen binnen een organisatie. Dit onderzoek geeft inzicht in de belangrijkheid van de GRC-activiteiten binnen DG en kan worden gebruikt voor vervolgonderzoek.
Date of Award27 Dec 2020
Original languageDutch
SupervisorRemko Helms (Examiner) & Rob Kusters (Co-assessor)

Keywords

  • Data governance
  • governance risk management and compliance
  • GRC
  • maturity model

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'