Een meervoudige verklarende case study naar de intuïtiviteit van een Enterprise Architectuur modelleerstandaard

Translated title of the thesis: An explanatory multiple case study into the intuitiveness of an Enterprise Architecture modelling standard
  • M. Appeldorn

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het thema Strategische- en Digitale Transformatie staat bij veel organisaties hoog op de agenda. In een dergelijke transformatie speelt Enterprise Architectuur (EA), door toename van complexiteit van organisatieactiviteiten, een steeds belangrijkere rol. Onderdeel van deze rol is optimalisatie van de afstemming tussen business- en IT-stakeholders, waartussen een communicatiekloof bestaat. Architecten hebben de significante taak deze kloof te slechten en consensus te creëren tussen de business- en IT-disciplines omtrent de beoogde transformatie. Enterprise modelleertalen blijken hiervoor een effectief coördinatiemiddel. Door creatie van modellen en generatie van architectuur-producten voor communicatie met stakeholders kan ambiguïteit in de uitvoering worden voorkomen. Begrip van modellen is daarbij voor stakeholders cruciaal. Dit artikel bestudeert de intuïtiviteit, oftewel de semantische transparantie, die geboden wordt door ArchiMate modellen en wat dit bijdraagt aan het begrip van business- en technische stakeholders. Het accent ligt op de wijze waarop communicatie van de architectuurdiscipline naar de stakeholders is ingericht en wat verwachtingen en tekortkomingen ten aanzien van modellen zijn. De resultaten zijn voortgekomen uit een casestudy uitgevoerd bij zeven grote organisaties en deze tonen aan dat het opstellen van modellen voor verschillende stakeholder archetypen maatwerk betreft. Er worden suggesties gedaan ter verbetering van modellen en werkwijzen voorgesteld om stakeholder-participatie te vergroten.
Date of Award5 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorBen Roelens (Examiner) & Lianne Cuijpers (Co-assessor)

Keywords

  • Enterprise Architecture
  • modelling
  • ArchiMate
  • semantic transparancy
  • intuïtivity
  • cognitive effectiveness

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'