Een Onderwijskundig Ontwerponderzoek naar de Toepassing van de SRSD-Schrijfstrategie in het MBO-Onderwijs.

Translated title of the thesis: An Educational Design Research into the Application of the SRSD Writing Strategy within Vocational Education.
  • Nicole Schreibers

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Self-Regulated Strategie Development (SRSD) is een gestructureerde, expliciete benadering die studenten helpt bij het leren, gebruiken en toepassen van schrijfstrategieën en waarbij zelfregulering wordt toegevoegd aan de schrijfinstructie. Onderzoek in binnen- en buitenland binnen diverse onderwijsniveaus, onder diverse leeftijden en in verschillende onderwijssituaties heeft aangetoond dat SRSD effectief gebleken is op de kwaliteit, de structuur en de lengte van geschreven teksten en op motivatie, zelfregulatie en self-efficacy voor schrijven. Dit onderwijskundig ontwerponderzoek is een iteratie in het verfijnen en testen van SRSD binnen het mbo en geeft een vervolg aan eerder onderzoek. In de analyse- en exploratiefase is onderzocht aan welke voorwaarden het herontwerp moest voldoen om tegemoet te komen aan de leerbehoeften van mbo-studenten. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat strategie- en stap-voor-stapinstructie, praktijkgerichte en realistische schrijftaken, modeling door studenten en docenten, interactief leren en aandacht voor het schrijfproces met plannen, formuleren en reviseren van belang zijn voor het herontwerp. In de ontwerp- en constructiefase is de bestaande strategie herontworpen en uitgeprobeerd onder 24 studenten verdeeld over twee mbo 4-opleidingen Sociaal Werker. In de evaluatie- en reflectiefase is onderzocht wat de effecten van het herontwerp zijn op tekstkwaliteit, schrijfmotivatie en self-efficacy voor het schrijven. Voor en na de interventie werd de tekskwaliteit gemeten door middel van schrijftaken en werd schrijfmotivatie en self-efficacy gemeten met behulp van een vragenlijst. Na de interventie zijn zowel studenten als docenten geïnterviewd over het herontwerp, de materialen en de methodiek. Analyses toonden aan dat de SRSD-aanpak veelbelovend is. Tekstkwaliteit is significant verbeterd.
Date of Award18 Sept 2022
Original languageDutch
SupervisorOlga Firssova (Supervisor)

Keywords

  • SRSD
  • vocational education
  • text quality
  • writing motivation
  • self-efficacy

Cite this

'