Een onderzoek binnen de GGZ naar het creëren van de juiste mindset ten behoeve van succesvolle digitale transformatie
: Hoe kunnen organisaties binnen de GGZ een geschikte digitale mindset creëren ten behoeve van succesvolle digitale transformatie?

  • M. Brandsma

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek uitgevoerd tussen 01-03-2021 en 01-01-2022, door M. Brandsma, in opdracht van de Open Universiteit, is gebaseerd op ‘een onderzoek binnen de GGZ naar het creëren van de juiste mindset ten behoeve van succesvolle digitale transformatie’. En dient als afstudeeronderzoek in het kader van de opleiding Business Process Management & IT.
In het onderzoek is gekeken welke enablers en inhibitors van invloed zijn op het creëren van een
(meer) digitaal georiënteerde mindset onder personeel. Het creëren van de juiste digitale mindset kan organisaties helpen succesvoller te zijn in hun digitale transformatie.
Om deze mindset te creëren dienen organisaties op de meest simpele wijze uitleg te geven wat de meerwaarde van de verandering is (t.b.v. de acceptatiegraad). Het inkopen van de juiste hardware en software en het hebben van gemêleerde teams op de werkvloer (jong IT-capabel personeel) zijn eveneens van belang. Stel aandachtsfunctionarissen aan, en voorkom het niet, niet tijdig en onpersoonlijk aankondigen van veranderingen.

Men ziet de digitale transformatie voornamelijk als een middel van vooruitgang (expendable-sum mindset). Hierbij is geen angst voor vervangbaarheid. Ook is er sprake van een sterke tweedeling tussen ‘ik besef de onontkomelijkheid, en noodzaak om bij te blijven om mijn werk uit te kunnen blijven voeren’ en ‘ik wil naast mijn kerntaken daadwerkelijk meewerken aan een stuk vooruitgang’. Deze resultaten lijken typerend te zijn voor de (geestelijke) gezondheidszorg. Ten aanzien van vervolgonderzoek wordt geadviseerd hier nader onderzoek naar te doen.
In dit onderzoek zijn naast de bovenstaande punten (met betrekking tot de acceptatiegraad en de visie op vooruitgang), eveneens enablers en inhibitors geïdentificeerd ten aanzien een focus op innovatie, bewustwording, de bereidheid om te leren, het vergaren van competenties, en de bereidheid tot anticipatie in IT-projecten.
Date of Award7 Mar 2022
Original languageDutch
SupervisorTim Huygh (Examiner) & Laury Bollen (Co-assessor)

Keywords

  • Digitale mindset
  • digitale transformatie
  • geestelijke gezondheidzorg
  • enablers en inhibitors

Cite this

'