Een onderzoek naar de compatibiliteit van de Nederlandse wet- en regelgeving met Europese Richtlijn 2013/48/EU en laatste jurisprudentie van het EHRM inzake de rol van de raadsman tijdens het politieverhoor.

 • K.A.C. Vinkers

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Richtlijn 2013/48/EU verplicht lidstaten verhoorbijstand wettelijk te regelen. Is de Nederlandse wet en de bijbehorende regelgeving inzake de rol van de raadsman tijdens politieverhoor conform de Europese Richtlijn 2013/48/EU en de laatste jurisprudentie van het EHRM? In mijn onderzoek kwam ik tot de volgende selectie van onderwerpen binnen de verhoorbijstand op basis waarvan ik mijn rechtsvergelijkende onderzoek vorm heb gegeven, te weten; de verdachte, moment van toegang, wijze van toegang, rechtsbijstandverlener, regels verhoorbijstand en de rechtsgevolgen. Ik omschrijf telkens op basis van de geselecteerde onderwerpen achtereenvolgens het Europese kader, de Nederlandse situatie en ik maak een rechtsvergelijking met de buurlanden Belgi├ź en Engeland & Wales. Ik beoordeel of de onderwerpen in de Nederlandse wet voldoen aan hetgeen ge├»mplementeerd moest worden volgens de Richtlijn en of er stringentere voorwaarden zijn gesteld in jurisprudentie van het EHRM waarmee Nederland rekening zou moeten houden. Op basis van de toetsing kom ik tot de conclusie dat de huidige wetgeving tegemoet komt aan de minimum eisen gesteld in de Richtlijn, maar heb ik ook aanbevelingen kunnen doen.
  Date of Award8 Sept 2017
  Original languageDutch

  Keywords

  • raadsman
  • verhoorbijstand
  • richtlijn 2013/48/EU
  • rechtsvegelijking

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '