Een Onderzoek naar het Effect van Mindset op Cognitieve Belasting, Situationele Interesse en Prestaties.

Translated title of the thesis: An Investigation of the Effect of Mindset on Cognitive Load, Situational Interest, and Performance.
  • Arine Leurdijk

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Vergeleken met leerlingen uit andere landen hebben Nederlandse basisschoolleerlingen een lagere motivatie om te leren (OECD, 2019). Het is van belang dat lerenden weten dat ze door hun mindset invloed hebben op hun motivatie en leerresultaten (Haimovitz & Dweck, 2017). Lerenden met een fixed mindset gaan ervan uit dat karakter, persoonlijkheid en intelligentie vaststaande gegevens zijn en dat ze hier niet veel verandering in aan kunnen brengen (Dweck & Leggett, 1988; Dweck, 2006). Daarentegen hebben lerenden met een growth mindset de overtuiging dat ze capaciteiten kunnen ontwikkelen door bijvoorbeeld hard te werken. Zij hebben vaak de motivatie om te leren en tonen doorzettingsvermogen (Dweck & Yeager, 2019; Haimovitz & Dweck, 2017; Dweck & Leggett, 1988). Onderzoek in de cognitieve belastingstheorie laat zien dat lerenden hogere motivatie en leerprestaties laten zien bij effectief en efficiënt ontwikkelde instructies. Dit is ook van invloed op de mate waarin de lerende cognitieve belasting ervaart (Sweller, 2010; Van Merriënboer & Kirschner, 2007). Daarnaast laat onderzoek naar Situationele Interesse zien dat lerenden met een growth mindset meer interesse tonen in nieuwe onderwerpen en in staat zijn hun interesse vast te houden wanneer de taak complexer wordt (O’Keefe et al., 2018). Eerder onderzoek naar growth mindset heeft vooral plaatsgevonden in het universitair en voortgezet onderwijs. Er zijn weinig studies bekend over onderzoek bij kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Het doel van dit onderzoek was om de rol van een growth mindset interventie op het leren van lerenden in het basisonderwijs te onderzoeken en om meer inzicht te krijgen in de invloed ervan op cognitieve belasting, situationele interesse en prestaties bij het oplossen van kansberekeningsproblemen. Dit onderzoek was een gerandomiseerd experimenteel onderzoek, gebaseerd op een steekproef van 96 lerenden uit groep 7 en 8 van twee basisscholen in Nederland. Het onderzoek bestaat uit twee groepen waarin de lerenden ad random zijn toegewezen aan de interventie- (n = 49) versus de controleconditie (n = 47). Tijdens het experiment werd er door de lerenden gewerkt aan een growth mindset taak, ofwel controletaak. Aansluitend werd er een video met instructie over kansberekeningsproblemen aangeboden. Het verband tussen growth mindset op cognitieve belasting, growth mindset op situationele interesse en growth mindset op prestaties werd onderzocht. Uit de resultaten bleek dat de lerenden in de experimentele conditie na de interventie een hogere growth mindset apporteerden dan lerenden in de controleconditie. Verder werd er geen significant verschil gevonden op het effect van growth mindset op cognitieve belasting, situationele interesse en prestaties. Deze bevindingen komen overeen met de bevindingen uit enkele eerdere onderzoeken onder universiteitsstudenten en volwassenen. Voor vervolgonderzoek is het interessant om het effect van growth mindset te onderzoeken binnen andere onderwijsconcepten. Daarnaast is het van belang dat de complexiteit en lengte van het onderzoek aangepast wordt om leerlingen tijdens het onderzoek gemotiveerd te houden.
Date of Award19 May 2022
Original languageDutch
SupervisorCéleste Meijs (Supervisor) & Kate Xu (Supervisor)

Keywords

  • growth mindset
  • cognitieve belasting
  • situationele interesse
  • prestaties

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'