Een onvolwaardig mandaat?
: Over de nadelige gevolgen van fractiesplitsing in de Tweede Kamer, Provinciale Staten en de gemeenteraad in relatie tot het vrij mandaat van de volksvertegenwoordiger.

Translated title of the thesis: A deficient mandate? : On the adverse consequences of splits among parliamentary groups in the Dutch House of Representatives, Provincial council and municipal council, in relation to the representative’s free mandate.
 • M.H. Bouwmeester Berends

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Dit scriptieonderzoek ziet op de nadelige financiële en praktische gevolgen voor afgesplitste fracties bij fractiesplitsing in de Tweede Kamer, Provinciale Staten en de gemeenteraad in relatie tot het vrij mandaat van de volksvertegenwoordiger. Onderzocht wordt wat de oorsprong en reikwijdte van het vrij mandaat is, wat de oorsprong, functie en het rechtskarakter van fracties in vertegenwoordigende organen is, wat de gevolgen van fractiesplitsing op centraal en decentraal niveau zijn en welke toetsingsmaatstaf moet worden gehanteerd om te beoordelen of bepaalde gevolgen in strijd zijn met het vrij mandaat. Geconcludeerd wordt dat (1) het effect op het zelfstandig en onafhankelijk functioneren van de volksvertegenwoordiger de best beschikbare toetsingsmaatstaf is; (2) het gehele samenstel van dreigende gevolgen een onaanvaardbare last kan opleveren en om die reden in strijd is met het lastverbod; en (3) afzonderlijke gevolgen die direct of indirect significante effecten hebben op het zelfstandig en onafhankelijk functioneren van de volksvertegenwoordiger in strijd zijn met het vrij mandaat.
  Date of Award19 Aug 2021
  Original languageDutch
  SupervisorLaurens van Apeldoorn (Supervisor) & Jasper Doomen (Examiner)

  Keywords

  • vrij mandaat
  • lastverbod
  • fracties
  • fractiesplitsing
  • ontmoediging van fractiesplitsing

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '