Een raamwerk voor het vaststellen van risico’s voor de bedrijfsvoering van het mkb op basis van genomen weerbaarheidsmaatregelen, procesvolwassenheid en mate van digitalisering

Translated title of the thesis: A framework for establishing SMEs business risks based on resilience measures, business process maturity and degree of digitization
  • R. de Vries

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het bewustzijn rondom cybercriminaliteit is zeer beperkt binnen mkb-bedrijven in Nederland. Hierdoor ontstaat een onjuiste risicoperceptie bij deze bedrijven. Dit terwijl de schade van cybercriminaliteit toeneemt, aanvallen succesvol blijven door ontbreken van basismaatregelen en aanvallen vaker voorkomen en geavanceerder worden. Het doel van dit onderzoek was het opstellen van een raamwerk waarmee de (cyber) risico’s voor de bedrijfsvoering van mkb-bedrijven inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Hierbij is gekeken naar de invloed van de constructen mate van volwassenheid procesinrichting, de mate van digitalisering en de mate van genomen digitale weerbaarheidsmaatregelen op (cyber) risico’s. Door middel van een enquête is data verzameld van 61 mkb-bedrijven in Nederland. Uiteindelijk zijn hiermee tien risico’s geïdentificeerd welke correlatie vertonen met de eerdergenoemde constructen. Vervolgens is een raamwerk opgebouwd waarmee inzichtelijk is gemaakt in welke mate de tien risico’s worden beïnvloed door de constructen.
Date of Award13 Apr 2021
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Versendaal (Co-assessor)

Keywords

  • Cyberrisico’s
  • mkb-bedrijven
  • risico
  • procesvolwassenheid
  • weerbaarheid
  • digitalisering
  • maturity model

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'