Een Rolontwerp voor Docenten in Flexibele, Integratieve Leeromgevingen op de Grens van School en Werk in het MBO: Een Meervoudige Case Study bij ROC Friese Poort.

Translated title of the thesis: A Role Design for Teachers in Flexible, Integrative Learning Environments at the Boundary of School and Work in Secondary Vocational Education: A Multiple Case Study at ROC Friese Poort
  • Marjel Bosma

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt steeds meer toegewerkt naar onderwijs dat wordt verzorgd binnen leeromgevingen op de grens van school en werk en naar flexibel onderwijs waar studenten persoonlijke leerroutes kunnen samenstellen en maatwerk wordt geleverd. Leeromgevingen op de grens van school en werk kunnen als integratief worden gekenmerkt, omdat binnen deze leeromgevingen kenmerken van school en werk worden geïntegreerd. Bij flexibel onderwijs wordt onderscheid gemaakt in organisatorische flexibiliteit (leertempo van de student) en onderwijsinhoudelijke flexibiliteit (vorm en inhoud). De centrale vraag binnen dit onderzoek is wat de nieuwe docentrollen worden en hoe het rolontwerp voor docenten eruit komt te zien binnen flexibele, integratieve leeromgevingen in het mbo. Door middel van een meervoudige case study is deze onderzoeksvraag onderzocht. Er is kwalitatief, exploratief onderzoek verricht. Er zijn voor dit onderzoek 17 participanten geïnterviewd en 8 beleids- en visiedocumenten bestudeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de onderzochte leeromgevingen flexibele, integratieve kenmerken bevatten. Verder blijkt dat binnen deze leeromgevingen de volgende docentrollen worden vervuld: procesbegeleider, studentbegeleider, co-creator, organisator, vakspecialist, afsluiter, gastheer/ gastvrouw, pedagoog en ICT-coach. In de toekomst wordt verwacht dat dezelfde docentrollen vervuld blijven worden binnen de desbetreffende leeromgevingen, maar dat het accent gaat verschuiven. Het accent komt dan te liggen op procesbegeleider, co-creator, organisator, vakspecialist en ICT-coach.
Date of Award20 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorIlya Zitter (Supervisor)

Keywords

  • flexibel onderwijs
  • integratieve leeromgevingen
  • docentrollen

Cite this

'