Een succesvol data science project: Organisatorische factoren die van invloed zijn

Translated title of the thesis: A successful data science project: Influencing organizational factors
  • M (Mike) Bergh van den

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Ondanks dat het data science onderzoeksveld snel groeit, falen er nog veel data science projecten binnen organisaties. Er is nog te weinig bekend over welke factoren bijdragen aan het succesvol uitvoeren van een data science project. Het doel van dit onderzoek is om de organisatorische factoren inzichtelijk te maken die voor organisaties bijdragen aan het succesvol uitvoeren van een data science project.
In de literatuur zijn 6 terugkerende factoren geïdentificeerd, dat zijn de factoren “organisatiecultuur”, “topmanagement support”, ”teamstructuur”, “agile werkwijze”, “werknemerskennis” en ”organisatorische afstemming”. Deze factoren vormen het theoretische kader en zijn middels case studies getoetst met de praktijk.
Het resultaat van de case studies zijn 21 factoren waarvan er 12 bij alle case organisaties naar voren zijn gekomen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is geconcludeerd dat de factoren “teamstructuur”, “agile werkwijze”, “werknemerskennis” en “organisatorische afstemming” voor de case organisaties bijdragen aan het succesvol uitvoeren van data science projecten. Niet in alle gevallen zijn direct deze thema’s benoemd maar zijn er sub-factoren naar voren gekomen. Dit onderzoek toont aan dat deze sub-factoren belangrijker zijn dan de literatuur doet overkomen en verfijnen daarmee de verschillende factoren.
Date of Award9 Jul 2020
Original languageDutch
SupervisorRemko Helms (Examiner) & Harry Martin (Co-assessor)

Keywords

  • Data science projecten
  • organisatorische factoren
  • succesfactoren
  • projectsucces

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'