Een verkenning van data analytics governance

Translated title of the thesis: An exploration of data analytics governance
  • P Ronteltap

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Data analytics kan een waardevolle bijdrage leveren aan een organisatie. Er is voor de succesvolle inzet hiervan data analytics governance noodzakelijk. Over dit onderwerp zijn maar beperkt aantal wetenschappelijke bijdragen gepubliceerd. Dit onderzoek vult de leemte. Het onderzoek is gericht op de beantwoording van de vraag hoe organisaties invulling aan de verschillende beslisdomeinen van data analytics governance geven. Hiervoor is met wetenschappelijke literatuur een model ontwikkeld met daarin de vijf belangrijkste beslisdomeinen voor data analytics governance. Dit zijn: data analytics principes, data analytics infrastructuur, data analytics kennis, data analytics defensief en data analytics offensief. Vervolgens is vanwege het geringe aantal publicaties gekozen om een tweevoudige casestudy uit te voeren. De resultaten van het onderzoek behelzen dat in zijn algemeenheid de onderzochte organisaties aan alle beslisdomeinen op enige manier invulling geven. De maatregelen zijn veelal pragmatisch tot stand gekomen en niet vastgelegd in beleidsregels, werkinstructies en dergelijke. Ook zijn er geen evaluatiemomenten geduid. Het verdient de aanbeveling dat organisaties structureler invulling geven aan data analytics governance. Ook verdient het de aanbeveling om breder onderzoek te verrichten naar de manier waarop de organisaties invulling geven aan de beslisdomeinen voor data analytics governance.
Date of Award23 Jun 2023
Original languageDutch
SupervisorRemko Helms (Examiner) & Rob Kusters (Examiner)

Keywords

  • Data analytics
  • data analytics governance
  • analytics governance
  • decision domains
  • beslisdomeinen

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'