Een volwassenheidsmodel voor rollen & verantwoordelijkheden als onderdeel van data governance

Translated title of the thesis: A maturity model for roles & responsibilities as element of data governance
  • J Soekhoe

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Data speelt een steeds belangrijkere rol binnen organisaties, omdat met behulp van data steeds betere beslissingen gemaakt kunnen worden, maar ook voorspellingen. Bij gebrek aan goed beheer van data heeft dit impact op organisaties. Het is daarom van belang dat men binnen organisaties weet hoe zij met data om moeten gaan en welke verantwoordelijkheden er zijn. Data governance gaat onder andere over beslissingsrechten en verantwoording omtrent data. Er bestaan daarom diverse rollen en verantwoordelijkheden. Het kunnen individuen zijn, maar ook groepen. Rollen en verantwoordelijkheden worden gezien als het belangrijkste element wanneer men data governance overweegt voor implementatie.
Op dit moment bestaan er diverse volwassenheidsmodellen voor data governance dat een specifiek onderdeel meet. Voor het onderdeel ‘Rollen & verantwoordelijkheden’ is er geen volwassenheidsmodel vindbaar. Er is daarom behoefte voor dit model. Dit onderzoek heeft als resultaat een Data Governance Roles and Responsibility Maturity Model opgeleverd waarmee een organisatie dit onderwerp binnen haar eigen organisatie kan meten. Het onderzoek is uitgevoerd bij een organisatie en betreft een case study met behulp van semigestructureerde interviews.
Date of Award6 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorJan Merkus (Supervisor) & Rob Kusters (Examiner)

Keywords

  • Data Governance
  • Maturity Model
  • Roles & Responsibilities
  • Data Governance Roles & Responsibilities
  • Data Governance Roles
  • Data Governance Responsibilities

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'