Eenheid van Taal; Informatie-uitwisseling binnen een specialistisch zorgnetwerk

  • Z.G van der Schaaf

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Deze studie richt zich op de vraag of eenheid van taal bijdraagt aan het kunnen reduceren van problemen rondom informatie-uitwisseling binnen een (thuis-)zorgnetwerk. Het onderzoek heeft een focus op een specifieke patiëntendoelgroep welke palliatieve zorg behoeft. Het onderzoek heeft
plaatsgevonden binnen een regionale zorgorganisatie in Noordoos-Nederland welke deze type zorg aanbiedt aan de cliënten binnen zowel wooncomplexen als in de eigen woonomgeving.
Door de complexiteit van specifieke zorg rondom een individuele cliënt is er een veelvoud aan zorgprofessionals noodzakelijk. Deze zorgprofessionals zien en spreken elkaar niet op regelmatige basis waardoor het uitwisselen van informatie op afstand gebruikelijk is. Het gebruiken van het individueel zorgplan van de cliënt is het instrument dat gebruikt wordt voor de informatieuitwisseling en is de leidraad waar het gaat om het geven van zorg.
Communicatie is hier het sleutelwoord waarbij eenheid van taal, het van standaardiseren van terminologieën en begrippen, bij kan dragen aan het mogelijk reduceren van problemen die kunnen onstaan binnen de informatie-uitwisseling tussen de verschillende zorgprofessionals rondom een cliënt.
Dit onderzoek geeft aan dat het gebruik van eenheid van taal helpt bij het mogelijk reduceren van problemen rondom informatie-uitwisseling binnen een specialitische (thuis-)zorgorganisatie.
Date of Award2 Jan 2023
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Pien Walraven (Co-assessor)

Keywords

  • Eenheid van Taal
  • Informatie-uitwisseling
  • Communicatie
  • (thuis-)zorgorganisatie
  • Palliatieve zorg

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'