Eerste hulp bi oneerlijke incasopraktijken

: Een onderzoek naar de juridische bescherming van consumenten bij oneerlijke incassopraktijken

  • M Eshtehardi

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Hoewel er ontwikkelingen gaande zijn om middels wetgeving een incassoregister op te stellen en kwaliteitseisen aan de werkzaamheden binnen deze branche te verbinden bestaat er momenteel geen specifieke wetgeving voor incassobureaus en moeten incassowerkzaamheden worden uitgevoerd binnen de bestaande wettelijke kaders, bijvoorbeeld de WIK en de regeling omtrent oneerlijke handelspraktijken. Desondanks is uit onderzoek van de ACM in 2015 gebleken dat incassobureaus consumenten confronteren met onterechte vorderingen, onterechte kosten en consumenten op ontoelaatbare wijze onder druk zetten. Uit gepubliceerde besluiten van de ACM blijkt dat er slechts éénmaal een boete is opgelegd aan een incassobureau en een aantal waarschuwingsbesluiten zijn uitgevaardigd. Daarbij verdient opmerking dat de ACM niet in alle gevallen handhaaft. Daarnaast kan de rechter ingrijpen indien de zaak aan hem wordt voorgelegd. Dit is niet altijd het geval, waardoor consumenten vaak op zichzelf zijn aangewezen wanneer zij te maken krijgen met oneerlijke incassopraktijken. Niet zelden bezwijken zij onder druk en betalen de vordering om er van af te zijn. Dat komt de beoogde consumentenbescherming niet ten goede.
Date of Award2 Dec 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorJacobus Rinkes (Supervisor) & Anka Ernes (Examinator)

Keywords

  • incassobureau
  • oneerlijke incassopraktijk
  • consumentenbescherming
  • incassoregister
  • zelfregulering
  • WIK

Cite this

Eerste hulp bi oneerlijke incasopraktijken: Een onderzoek naar de juridische bescherming van consumenten bij oneerlijke incassopraktijken
Eshtehardi, M. (Author). 2 Dec 2019

Student thesis: Master's Thesis