Effect van één jaar krilloliesuppletie op schoolprestaties bij adolescenten.

Translated title of the thesis: Effect of one year krill oil supplementation on school performance in Dutch adolescents.
  • Daniëlle Guiaux

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Achtergrond: Langketige meervoudige onverzadigde vetzuren (LCPUFA) zijn belangrijk voor hersenontwikkeling en -functioneren bij adolescenten. Onderzoek naar het effect van LCPUFA-suppletie op schoolprestaties bij adolescenten ontbreekt. Enkele observationele studies toonden een positief verband tussen visconsumptie en schoolprestaties; en één interventiestudie vond een significant positief effect van visconsumptie (bron van LCPUFA) op schoolprestaties. Doel: Onderzoek naar het effect van één jaar krilloliesuppletie (bron van LCPUFA) op schoolprestaties bij adolescenten van voortgezet middelbaar beroepsonderwijs theoretische leerweg (VMBO-TL) met een lage omega-3 index (O3I). Design: Dubbelblind, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde interventie met herhaalde metingen bij start, drie, zes en twaalf maanden. 256 participanten moesten dagelijks krilloliesupplementen (in totaal 520mg EPA en 280mg DHA) of placebosupplementen nemen gedurende 12 maanden met als doel de O3I van de krilloliegroep te laten stijgen tot 8-11%. O3I werd op alle meetmomenten gemeten via een vingerprik. Schoolcijfers van Nederlands, Engels en wiskunde werden verzameld en een gestandaardiseerde rekentoets werd afgenomen bij start onderzoek en na 12 maanden. Hiërarchische multilevel analyses werden uitgevoerd om de data te analyseren. Resultaten: O3I is na twaalf maanden significant gestegen tot 4,86% bij de krilloliegroep. Er zijn geen significante effecten gevonden van krilloliesuppletie op schoolprestaties en gestandaardiseerde rekentoets. Conclusie: Krilloliesuppletie gedurende één jaar heeft de O3I verhoogd, maar niet tot de streefwaarde. Er zijn geen significante effecten gevonden van krilloliesuppletie op schoolprestaties en gestandaardiseerde rekentoets bij adolescenten. Een mogelijke verklaring hiervoor is hoge uitval en niet innemen van capsules bij participanten. Meer onderzoek naar het effect van LCPUFA-suppletie op schoolprestaties bij adolescenten is nodig.
Date of Award15 Sept 2022
Original languageDutch
SupervisorInge van der Wurff (Supervisor)

Keywords

  • LCPUFA
  • krilloliesuppletie
  • Omega-3
  • schoolprestaties
  • adolescenten

Cite this

'