Effecten van elaborated feedback in een computerondersteunde leeromgeving op het leerresultaat van eindexamenleerlingen.

Translated title of the thesis: Effects of elaborated feedback in a computer-based learning environment on the learning outcome of graduating students.
  • Ellen Vermeulen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Door het maken van oefentoetsen ter voorbereiding op een toets of eindexamen kan het testing effect bereikt worden. De beschikbaarheid van feedback tijdens het oefenen versterkt het testing effect, maar feedback is een breed begrip en er is vooralsnog weinig bekend over de effecten van verschillende feedbackvariabelen (Shute, 2008; Adesope et al., 2017). In dit exploratieve, quasi experimentele onderzoek is op basis van een between group ontwerp in een computerondersteunde leeromgeving het effect van elaborated feedback op het leereffect van wiskunde oefentoetsen onderzocht. Daarbij is elaborated feedback geoperationaliseerd in drie verschillende vormen en zijn achteraf frequentiegroepen bepaald. Ook zijn de modererende effecten van zelf-effectiviteit en het geslacht van de leerling onderzocht. Hiervoor hebben 54 eindexamenleerlingen van vier verschillende wiskunde niveaus een pre-test gedaan, examentrainingsoftware gebruikt, een post-test gedaan en een vragenlijst ingevuld. Non-parametrische tests wezen uit dat het oefenen met examentrainingsoftware inclusief feedback niet leidt tot betere leerresultaten, U = 353.50, z = -0.156, p = .876, r = -0.02. Ook bleken er geen significante verschillen te zijn in zelf-effectiviteitsscores en effecten van verschillende feedbackvormen. Het onderzoek toonde wel aan dat leerlingen vooral behoefte hadden aan het controleren van het tussenantwoord (EF-PRC, M = 33,16) en in veel mindere mate aan het controleren van het eindantwoord en hints tussendoor (respectievelijk EF-RC, M = 13,23 en EF-HI, M = 7,82). Alle resultaten moeten met terughoudendheid worden geïnterpreteerd, omdat het aantal participanten laag was.
Date of Award4 Jan 2023
Original languageDutch
SupervisorDesiree Joosten - ten Brinke (Supervisor)

Keywords

  • testing effect
  • feedback
  • computer
  • wiskunde

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'