Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen in Vlaamse Taalmethoden.

Translated title of the thesis: Effective Teaching of Reading Comprehension in Flemish Language Methods.
 • Tineke Vanherck

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Begrijpend lezen is een belangrijke voorspeller voor een succesvolle schoolloopbaan en latere kansen in de maatschappij. Uit de Progress in International Reading Literacy Study blijken Vlaamse kinderen zwak te scoren op vlak van begrijpend lezen. Aandacht voor leesstrategieën en een evenwicht tussen denk- en weetvragen blijken effectief te zijn binnen onderwijs in begrijpend lezen. Omdat vooral handleidingen de inhoud en aanpak van lessen bepalen, zijn we via kwantitatief onderzoek nagegaan in welke mate beide factoren terug te vinden zijn in Vlaamse taalmethoden voor groep 7 van het primair onderwijs. Op basis van literatuuronderzoek zijn hiervoor analyseschema’s ontworpen die voorgelegd zijn aan experts om de validiteit te waarborgen. Uit ons onderzoek blijkt dat de meest effectieve leesstrategieën (activeren van voorkennis, voorspellen, zelf vragen stellen, het eigen leesbegrip controleren en bijsturen, samenvatten en visualiseren) gemiddeld voldoende vaak voorkomen in de taalmethoden. Enkel ‘visualiseren’ komt significant minder voor dan de overige strategieën. Tevens blijken de uitgeschreven lessen significant meer denkvragen dan weetvragen te bevatten. Wij raden leerkrachten en uitgeverijen aan meer aandacht te besteden aan de leesstrategie ‘visualiseren’ en de strategie ‘leesbegrip controleren en bijsturen’ elke les aan bod te laten komen.
  Date of Award14 Jun 2019
  Original languageDutch
  SupervisorGino Camp (Supervisor) & Steven Verjans (Examiner)

  Keywords

  • begrijpend lezen
  • taalmethoden
  • primair onderwijs
  • leesstrategieën
  • weetvragen
  • denkvragen

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '