Effectieve didactische strategieën binnen rekenmethodes voor het basisonderwijs.

Translated title of the thesis: Effective didactic strategies in primary education mathematical methods.
  • Silke Degen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De laatste jaren groeit de zorg over de beheersing van rekenvaardigheden van basisschoolleerlingen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van effectieve didactische strategieën in rekenmethodes kan bijdragen aan het verbeteren van deze vaardigheden van leerlingen. Het gebruik van de effectieve didactische strategieën self-explanation, distributed practice en interleaved practice tijdens de oefenfase van een rekenles heeft een bewezen positief effect op de kennisretentie van leerlingen. In dit onderzoek wordt onderzocht waarop de ontwikkelaars van rekenmethodes de didactiek van de methode baseren en in hoeverre deze didactiek evidence-based is. Dit onderzoek heeft een kwalitatieve opzet met een case study design, waarbij gebruik wordt gemaakt van een focusgroep-interview. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat er bij de ontwikkeling van de rekenmethode niet op voorhand is gekeken naar de effectieve didactische strategieën self-explanation, distributed practice en interleaved practice, maar de strategieën volgens de onderwijskundigen wel veelvuldig terugkomen. Uit de vergelijking tussen het ideal intended en written intended curriculum, blijkt dat distributed practice in grote lijnen volgens de theorie is geïmplementeerd en in beide curricula naar voren komt. Self-explanation en interleaved practice komen daarentegen in lage mate voor in het written intended curriculum. Interleaved practice is bovendien niet volgens de richtlijnen uit de theorie geïmplementeerd. De rekenmethode kan dus geoptimaliseerd worden door de richtlijnen van deze didactische strategieën uit de theorie te implementeren.
Date of Award10 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorGino Camp (Supervisor)

Keywords

  • self-explanation
  • distributed practice
  • interleaved practice
  • rekenmethode

Cite this

'