Effectieve Instructievideo als Alternatief voor de Directe Instructie: Het Langetermijneffect op Leerresultaten.

Translated title of the thesis: Effective Instructional Video as an Alternative to Direct Instruction: The Long-Term Effect on Learning Outcomes.
  • Ilona Palte

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Door technologische veranderingen is het gebruik van instructievideo’s in het onderwijs gestegen. Instructievideo’s blijken een effectieve manier om conceptuele en procedurele kennis te onderwijzen. Zeker wanneer rekening wordt gehouden met effectieve instructieprincipes bij het ontwerp. Met toename in gebruik neemt ook onderzoek naar de effectiviteit van instructievideo’s toe. Echter ontbreekt onderzoek naar langetermijneffecten in een authentieke setting. Het doel van deze studie is onderzoeken wat de retentie is van een effectief ontworpen instructievideo in het basisonderwijs. Met als hoofdvraag: Wat is het verschil in langetermijnresultaten tussen een effectief ontworpen instructievideo en een directe instructie in het basisonderwijs? Hiervoor is een quasi-experimenteel ontwerp met herhaalde metingen opgezet. Participanten zijn 91 leerlingen van groep 6 en 7. Zij kregen directe instructie van de leerkracht of instructie middels een interactieve instructievideo. Retentie is gemeten met een toets direct na het experiment, één week en vijf weken later. Resultaten zijn beoordeeld middels een Bayesiaanse analyse. De verschillen tussen de directe instructie en instructievideo zijn anekdotisch en na vijf weken substantieel. Verschillen werden mogelijk veroorzaakt door motivatie en metacognitieve ontwikkeling van de participanten. Dit onderzoek levert een bijdrage aan bewijs van langetermijneffecten in een authentieke setting. Het anekdotisch verschil is een zeer positief resultaat voor instructievideo’s. Een instructievideo kan een plek krijgen binnen een curriculum ter ondersteuning van de leerkracht om aan de onderwijsbehoeften van leerlingen tegemoet te komen. Toekomstig onderzoek kan meer inzicht geven in de oorzaak van het verschil op de lange termijn en de mediërende rol van motivatie en metacognitie.
Date of Award11 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorKevin Ackermans (Supervisor)

Keywords

  • instructievideo
  • directe instructie
  • primair onderwijs
  • experiment
  • langetermijnonderzoek

Cite this

'