Eigen communicatie online gespiegeld!
: De ontwikkeling van een digitale reflectietool en het effect van het gebruik door bovenbouw leerlingen uit het speciaal basisonderwijs met een taalontwikkelingsstoornis op het zelfinzicht en de bekwaamheid in communicatievaardigheden in het dagelijks leven.

Translated title of the thesis: Mirroring your own communication skill online! : The development of a reflection tool and the effect of senior students’ use within a primary special education school for language impairments on self-insight in and competence of communication skills in everyday life.
 • Barbara van den Broek

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  igen communicatie online gespiegeld: De ontwikkeling van een digitale reflectietool en het effect van het gebruik door bovenbouw leerlingen uit het speciaal basisonderwijs met een taalontwikkelingsstoornis op het zelfinzicht en de bekwaamheid in communicatievaardigheden in het dagelijks leven. Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben vaak te maken met miscommunicatie. Miscommunicatie kan frustratie, slechte sociale contacten, vereenzaming en sociale fobieën veroorzaken (Beitchman et al., 2001; O’Handley, Radley, & Lum, 2016; St Clair, Pickles, Durkin, & Conti-Ramsden, 2011). In dit onderzoek is een digitale reflectietool ontworpen die miscommunicatie momenten ‘vangt’ middels een door de leerling geconstrueerd artefact en waarmee individueel of gezamenlijk gereflecteerd wordt volgens de reflectiecirkel Vos en Vlas (2000). Het doel van dit onderzoek was de ontwikkeling van een digitale reflectietool en een effectmeting van de procesondersteuning die deze tool biedt op het zelfinzicht en de bekwaamheid in communicatievaardigheden. De verwachting was dat het zelfinzicht verbetert en hierdoor, indirect, ook de bekwaamheid in communicatievaardigheden. Ook werd verwacht dat door groei in bekwaamheid in communicatievaardigheden het aantal communicatiemomenten zal toenemen en het aantal miscommunicatiemomenten zal afnemen. De effecten werden gedurende acht weken gemeten in een experimentele- en controle groep. De groepen bestonden uit bovenbouwleerlingen uit het cluster 2 onderwijs met een TOS. De experimentele groep (N=22) reflecteerde tweemaal daags individueel en in kleine groep, op een (mis)communicatiemoment met de digitale reflectietool. De controle groep (N= 23) reflecteerde tweemaal daags klassikaal op een miscommunicatiemoment. Voor en na het onderzoek vulden de leerlingen, leerkrachten en ouders uit beide groepen de pragmatieklijst van de CELF_4NL (Semel, Wijg, & Secord, 2010) in om effecten op zelfinzicht en bekwaamheid in communicatievaardigheden te meten. Ook noteerden de leerlingen tweemaal daags het aantal communicatie- en miscommunicatie momenten volgens de Experience Sampling Methode (Berkel, Ferreira, & Kostakos, 2017; Zirkel, Garcia, & Murphy, 2015) om een verandering in frequentie van deze momenten te meten. Na afloop werd een semigestructureerd interview afgenomen bij betrokkenen uit de experimentele groep, om het gebruik van de digitale reflectietool vanuit verschillende perspectieven te evalueren. Dit onderzoek toonde dat de digitale reflectietool bruikbaar en gebruiksvriendelijk is en dat de procesondersteuning die de tool biedt een positief effect lijkt te hebben op het zelfinzicht en de bekwaamheid in communicatievaardigheden van bovenbouw leerlingen met een TOS.
  Date of Award1 Mar 2019
  Original languageDutch
  SupervisorEllen Rusman (Supervisor) & Hans Hummel (Examiner)

  Keywords

  • reflectie
  • communicatievaardigheden
  • taalontwikkelingsstoornis
  • (mis)communicatie
  • kritieke gebeurtenis
  • seamless leren
  • feedback
  • technologisch ondersteund leren

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '