Emotieregulatiestrategieën van prestatiegerichte emoties en het effect op de cognitieve vaardigheden voor leerprestaties in het online hoger onderwijs.

Translated title of the thesis: Emotion regulation strategies of achievement emotions and the effect on cognitive skills for learning outcomes in online higher education.
  • Hanne Westhovens

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Door de hoge maatschappelijke verwachtingen ondervinden studenten een grote prestatiedruk die gepaard gaat met het ervaren van diverse prestatiegerichte emoties (PGE). Het belang van emotieregulatie in prestatiegerichte situaties, fysiek en online, komt voort uit de negatieve of positieve gevolgen die PGE hebben op het behalen van succes of het vermijden van falen. Daarnaast kan het gebruik van bepaalde emotieregulatiestrategieën (ER-strategieën) de cognitieve vaardigheden, bepalend voor de leerprestaties, beïnvloeden. Voorliggend onderzoek bestudeerde de PGE die 83 bachelorstudenten in het online hoger onderwijs ervoeren en de ER-strategieën die ze gebruikten. Daarnaast is een mediërende rol van (intrapersoonlijke) ER-strategieën in de relatie tussen PGE en cognitieve vaardigheden voor leerprestaties onderzocht. De data zijn middels een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek verzameld en aan de hand van regressieanalyses getoetst. De resultaten toonden dat de studenten meer positieve dan negatieve PGE ervoeren en meer adaptieve dan maladaptieve ER-strategieën gebruikten. De adaptieve ER-strategieën toonden een positief verband met positief activerende PGE (i.e. plezier, hoop en trots) en een negatief verband met negatief activerende PGE (i.e. woede, angst en schaamte). Daartegenover toonden de maladaptieve ER-strategieën een positief verband met negatief activerende PGE. Hoewel enkel sprake was van een verband tussen negatief deactiverende PGE (i.e. hopeloosheid en verveling) en cognitieve vaardigheden, kon geen verband tussen adaptieve of maladaptieve ER-strategieën en cognitieve vaardigheden aangetoond worden. Bijgevolg kon de mediërende rol van ER-strategieën niet bevestigd worden. Doelgerichte interventies kunnen het ervaren van positieve PGE en het gebruik van adaptieve ER-strategieën stimuleren. Dit kan de leerprestaties verbeteren, maar ook bijdragen aan het welzijn van studenten.
Date of Award15 Mar 2023
Original languageDutch
SupervisorLinda van Zutphen (Supervisor)

Keywords

  • prestatiegerichte emotie
  • emotieregulatie
  • leerprestaties
  • online leeromgeving
  • hoger onderwijs

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'