Enkelvoudige rechtspraak versus meervoudige rechtspraak
: De eeuwige zoektocht naar een evenwichtig balans tussen efficiency en kwaliteit

Translated title of the thesis: single judge versus multiple chamber: The eternal search for a balanced balance between efficiency and quality
  • S. Lachman

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Hoewel als uitgangspunt geldt dat strafzaken in beginsel worden behandeld door een meervoudige kamer, is dit door de komst van de politierechter anders. Enkelvoudige rechtspraak is goedkoper en wordt gezien als oplossing voor het inlopen van achterstanden. Voordelen van de meervoudige rechtspraak komen neer op het aanwezig zijn van meer kennis en waarborgen voor een adequate besluitvorming. Het goed functioneren van de meervoudige kamer blijft deels afhankelijk van de individuele rechter, juist op individueel niveau zouden valkuilen kunnen optreden. De procedurele voorschriften van de meervoudige kamer zorgen echter dat de risico’s en valkuilen worden beperkt. Gelet op het voornoemde dient het uitgangspunt van meervoudige rechtspraak behouden te blijven. Echter is alleen het behouden niet voldoende. Het zou wenselijk zijn om een onderscheid aan te maken tussen eenvoudige zaken en ‘PR-pluszaken’. Voor PR-pluszaken zouden extra waarborgen moeten gelden om het gemis van de meervoudige rechtspraak te compenseren. Gelet op de zorgen die aanwezig zijn ten aanzien van de schuldvaststelling door het OM, dient de ontwikkeling dat het OM steeds meer zaken zelf (enkelvoudig) afdoet, worden afgeremd. Door het aanbrengen van een onderscheid en door het afremmen van het OM, om meer zaken zelf af te doen, zal een evenwichtig balans kunnen worden gemaakt tussen efficiency en kwaliteit.
Date of Award18 Feb 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorWilma Dreissen (Supervisor) & Göran Sluiter (Examiner)

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'