Enterprise Architectuur bij een gemeentelijke organisatie
: Een onderzoekende studie over het toepassen van het EA4DT-raamwerk bij digitaliseringsprojecten

  • S Haddouch

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Gemeenten wachten grote uitdagingen op het gebied van digitale transformatie. Het digitaliseren en de organisatorische verandering die het teweegbrengt heet digitale transformatie. Om een digitale transformatie op een succesvolle manier mogelijk te maken, zijn er een aantal randvoorwaarden. Gemeentelijke organisatie hebben een dusdanig complex IT en organisatielandschap, dat digitale transformatie een enorme uitdaging is.
Met behulp van Enterprise Architectuur (EA) zouden gemeenten makkelijker kunnen digitaliseren en anticiperen op de impact van digitale technologie├źn. Echter laat de literatuur zien dat er veel EA-raamwerken zijn. Dat maakt het voor organisaties lastig om een raamwerk te kiezen dat toepasbaar is binnen hun organisatie en in dit geval specifiek binnen een gemeentelijke organisatie.
Een raamwerk dat praktisch toepasbaar zou kunnen zijn binnen een gemeentelijke organisatie is het Enterprise Architecture for Digital Transformation (EA4DT) raamwerk. Dit raamwerk is nog niet toegepast binnen een gemeentelijke organisatie.
Met dit onderzoek is getoetst of dit model toepasbaar is binnen een gemeentelijke organisatie. Door het doorlopen van de fasen uit dat model met bijbehorende elementen kan de organisatie beter anticiperen op de impact van een digitale transformatie. Dit wordt voor een deel bevestigd door de interne stakeholders die betrokken zijn bij digitaliseringsprojecten binnen de case-organisatie. Tegelijkertijd wordt er geconstateerd dat bij veel elementen uit het EA4DT-raamwerk de respondenten niet duidelijk een mening konden geven over het effect van de toepassing ervan. Echter laat het wel zien dat dit raamwerk potentie heeft en interessant voor gemeenten zouden kunnen zijn om toe te passen.
Date of Award26 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorKarel Lemmen (Supervisor) & Pien Walraven (Examiner)

Keywords

  • EA
  • Digitale Transformatie
  • Overheid
  • Gemeente
  • EA4DT framework

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'