Enterprise Architectuur binnen de uitzendbranche
: Een verklarend onderzoek over de bruikbaarheid van een bestaande adoptiemethode

Translated title of the thesis: Enterprise Architecture within the staffing industry: An explanatory research on the usability of an existing adoption method
  • W de Laat

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Door veranderende wet- en regelgeving zal een deel van het uitzendwerk in de toekomst weinig tot geen bestaansrecht meer hebben. Uitzendorganisaties moeten transformeren naar nieuwe businessmodellen om concurrerend te blijven. Echter ligt de focus van uitzendorganisaties voornamelijk bij het digitaliseren en efficiënter maken van administratieve processen. De grootste knelpunten daarbij zijn de verouderde IT-infrastructuur en het feit dat data zich bevindt over verschillende afdelingen die vaak in afzonderlijke silo’s werken. Enterprise Architectuur (EA) kan worden ingezet om deze complexiteit te managen door inzicht te geven in de samenhang tussen processen en IT-systemen.
Om de voordelen te benutten moet EA geïmplementeerd worden, wat weerstand kan opwekken binnen een organisatie. Door het toepassen van het REAP model van Syynimaa (2015) is inzicht verkregen in wat de adoptie van EA betekent binnen het domein van de uitzendbranche.
Uit dit onderzoek is gebleken dat adoptie van EA binnen het domein van de uitzendbranche moeilijk is. Business-IT alignment ontbreekt en er ontstaat veel weerstand bij veranderingen door een gebrek aan de juiste vaardigheden op het gebied van project- en changemanagement. Daarnaast is door de decentrale organisatiestructuur veel overtuigingskracht nodig bij veranderingen.
Date of Award26 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorKarel Lemmen (Supervisor) & Pien Walraven (Examiner)

Keywords

  • Enterprise Architectuur
  • Enterprise Architectuur adoptie
  • uitzendbranche
  • weerstand
  • REAP model

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'