Enterprise Architectuur Framework binnen een data driven organisatie

Translated title of the thesis: Enterprise Architecture Framework within a Data Driven Organisation
  • R (Ruben) Fraser

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Enterprise Architectuur (EA) beschrijft de huidige en gewenste toekomstige staat van de processen, capabilities, applicatie systemen, data en IT-infrastructuur van een organisatie en het verschaft een roadmap om de gewenste toekomstige staat te bereiken. Indien een organisatie besluit om van een Business Driven Approach (BDA) over te stappen naar een Data Driven Approach (DDA) betekent dit mogelijk een impact op de EA en het hieraan gekoppelde gehanteerde Enterprise Architecture Framework (EAF) van een organisatie waarin vanuit de perspectieven visie, principes, standaarden en modellen de EA ingekaderd wordt. Ongeacht welk EAF toegepast wordt bevat deze altijd generieke EAF elementen. Onderzoek wijst uit dat een EA(F) niet per definitie hoeft te wijzigen indien een organisatie besluit een DDA toe te passen. Van belang is minimaal de elementen Strategic Integration, Technological Layers en Business Layer geïmplementeerd te hebben. Een EAF binnen een DDA moet ondersteund en gebruikt worden door het bestuur van een organisatie. Architecten moeten de technologische en business laag uitwerken, beheren en controleren om de waarde propositie vanuit data te kunnen ondersteunen.
Date of Award30 Nov 2020
Original languageDutch
SupervisorRik Bos (Examiner) & Ella Roubtsova (Co-assessor)

Keywords

  • Enterprise Architecture
  • Enterprise Architecture Framework
  • Data-Driven Approach

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'