Enterprise Architectuur in het hoger onderwijs
: Een onderzoek naar niet benoemde EA governance elementen in de HORA en het belang hiervan voor flexibilisering in het hoger onderwijs

Translated title of the thesis: Enterprise Architectuur in higher education
  • M (Maja) Bekkers

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het hoger onderwijs (HO) heeft de opdracht gekregen van de Nederlandse overheid om onderwijs te flexibiliseren voor volwassenen. Dit vereist een verandering in de gehele organisatie. In de praktijk blijkt de transitie van het huidige uniforme aanbod naar flexibilisering van het onderwijs complex en nog niet gerealiseerd.

Als middel om deze ambitie te realiseren wordt gewerkt onder Enterprise Architectuur (EA), waarbij de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA) als handvat dient om de EA vorm te geven. De werking van de HORA wordt geborgd middels IT governance en Corporate governance.

Duidelijk is dat IT governance onvoldoende toereikend is voor de governance van EA. IT governance richt zich primair op het uitvoeren van de dagelijkse IT activiteiten en draagt overwegend bij aan de efficiëntie van de organisatie. EA governance draagt daarentegen bij aan de effectiviteit van de EA en is zowel de verantwoordelijkheid van IT managers als ook van managers in de business.

Maar waar bestaat EA governance precies uit? Wat zijn de elementen? Dragen deze bij aan het realiseren van de strategische organisatiedoelstellingen?

Dit onderzoek gaat na of er EA governance elementen zijn die niet benoemd zijn in de HORA en die wel een bijdrage leveren aan het realiseren van de strategische organisatiedoelstellingen. Middels kwantitatief onderzoek is onderzocht of het gebruik van één van de niet benoemde EA governance elementen, verantwoordelijkheden, een positieve invloed heeft op het realiseren van deze strategische organisatiedoelstellingen.
Date of Award20 Nov 2020
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Karel Lemmen (Supervisor)

Keywords

  • Enterprise Architectuur Governance
  • hoger onderwijs referentiearchitectuur
  • nterprise Architectuur functie
  • verantwoordelijkheden
  • wendbaarheid
  • alignment tussen business en IT

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'