Enterprise architectuur in kleine(re) Nederlandse gemeenten
: Een gevalstudie naar de bruikbaarheid van een bestaande adoptieaanpak

Translated title of the thesis: Enterprise architecture in small(er) Dutch municipalities: A case study of the usability of an existing adoption approach
  • M. van Gorkum

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

leine(re) Nederlandse gemeenten, worden geconfronteerd met grote opgaven die hun oorsprong vinden in mondiale problemen of (Europese) wetgeving, bijvoorbeeld de klimaatopgaven en de omgang met informatietechnologie. Een belangrijke uitdaging met een grote impact is de ontwikkeling naar de digitale overheid. Enterprise architectuur (EA) kan hier positief aan bijdragen.
Er is steeds meer aandacht voor Enterprise architectuur, ook bij de overheid. Werken onder architectuur kan organisaties ondersteunen in het behalen van de voordelen van EA. Literatuuronderzoek naar de relatie tussen architectuur en transformaties, zoals de digitale overheid, bevestigt dat EA helpt om de afstemming tussen technologie, het gebruik van informatie en de organisatiedoelen, te vergroten en te behouden. Verandering levert weerstand op. Om deze weerstanden te identificeren en daarmee te kunnen reduceren is gezocht naar een manier om dit inzichtelijk te maken. Er is een bestaande methode voor adoptie van EA geselecteerd en gebruikt, het ‘Resistance in EA Adoption Process’-model van Syynimaa (2015b), ontworpen om de weerstand rondom EA adoptie te begrijpen en te sturen. De geïdentificeerde problemen liggen vooral bij de rol van management en bestuur, bijvoorbeeld door onvoldoende kennis van en aandacht voor EA. Het implementeren van EA, ook in kleine(re) gemeenten, zal zorgen voor een grotere effectiviteit om huidige en toekomstige opgaven meer succesvol te realiseren.
Date of Award24 Feb 2022
Original languageDutch
SupervisorKarel Lemmen (Supervisor) & Rob Kusters (Examiner)

Keywords

  • Enterprise architectuur
  • gemeente
  • Enterprise architectuur adoptie
  • veranderweerstand
  • digitale overheid

Cite this

'